Search in Vlaams Parlement

Kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten

onderwijs

Tegen 2028 zijn er jaarlijks 5000 tot 7000 extra leerkrachten nodig. Te weinig studenten willen in het onderwijs stappen en te veel leerkrachten stoppen er na enkele jaren mee. Daar hebben het imago en de ‘doenbaarheid’ van het beroep, en de werkonzekerheid voor startende leerkrachten mee te maken.

Kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten is het doel. Maar welke beleidsmaatregelen zijn nodig om dat te bereiken? Hoe kan het onderwijs een grotere en diverse groep mensen aantrekken en behouden, en de lat toch hoog leggen? Hoe kan de lerarenopleiding toekomstige leerkrachten beter voorbereiden op de praktijk in de klas? Hoe kunnen mensen uit andere sectoren permanent of voor een specifieke opdracht een bijdrage leveren in het onderwijs? Hoe moet het lerarenberoep zich verder ontwikkelen?

Om de visie van deskundigen daarover te kennen, organiseerde de Commissie voor Onderwijs een reeks hoorzittingen. Die hoorzittingen, waarvan een deel wegens de coronacrisis is uitgesteld, worden voortgezet in het zittingsjaar 2020-2021.

 

Lees en herbekijk

 • Hoorzitting met Teach for Belgium, Piet Vervaecke en Charlotte Struyve (13 februari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Hoorzitting met Hannah Grainger Clemson en Michael Teutsch (20 februari 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Hoorzitting met NVAO en VDAB (5 maart 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Hoorzitting met Tim Surma en Els Consuegra (12 maart 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Ben Weyts over de ondersteuning van steden en gemeenten die initiatieven nemen om het lerarentekort aan te pakken (4 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Ben Weyts over het lerarentekort (29 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Ben Weyts over het onderzoek naar de mogelijke invoering van een bindende toelatingsproef voor lerarenopleidingen (16 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over de waardering van het lerarenberoep (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over de educatieve master (5 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over zijinstromers die via VDAB een lerarenopleiding volgen en de aanstelling van een onderwijsambassadeur (6 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over het dalende aantal jonge leerkrachten in de klas (12 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over openstaande vacatures in het basis- en secundair onderwijs (17 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top