Klimaatbeleid in Vlaanderen

De Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen of ‘Klimaatcommissie’ is opgericht in februari 2016. Ze onderzocht de implementatie van de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs en de beleidsmaatregelen voor een transitie op langere termijn in onze maatschappij. Het werk van de commissie is uitgemond in de politiek breed gedragen resolutie betreffende een sterk Vlaams klimaatbeleid, aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 november 2016.

In principe betekende dat het einde van de werkzaamheden van de commissie. Samen met delegaties van de federale Kamer en de Waalse en Brusselse gewestparlementen namen leden van de commissie vervolgens deel aan het interparlementair klimaatoverleg. Dit overleg is een initiatief van parlementsvoorzitter Jan Peumans om het klimaatbeleid van de verschillende entiteiten in België onderling beter af te stemmen.

De delegaties van de verschillende parlementen hebben op 13 november 2017 een gemeenschappelijke, informele verklaring over het klimaatbeleid geformuleerd voor de internationale klimaattop (COP 23) in Bonn van november 2017. Daarna werkten zij een tekst uit voor een resolutie over het klimaatbeleid van België voor COP 24 in Katowice in december 2018. Op 10 juli 2018 raakten ze het eens over een interparlementaire resolutie, die nog formeel zou worden bekrachtigd door alle betrokken assemblees tijdens het najaar van 2018.

Lees en herbekijk

Scroll to top