Search in Vlaams Parlement

Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2025

jeugd

Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is de strategische oefening waarmee de Vlaamse Regering de prioriteiten van haar beleid voor jonge mensen van 0 tot 30 jaar afbakent. Het komt tot stand na uitvoerig overleg van de minister van Jeugd met de vertegenwoordigers van de Vlaamse jongeren en de jeugdsector. Ook voor het Vlaams Parlement vormt het een handige leidraad om de jeugd- en kindvriendelijkheid van het beleid van de verschillende ministers te controleren.

Met Sven Gatz als coördinerend minister kwamen in 2018 uit een omgevingsanalyse en een eerste participatietraject dertien prioriteiten naar voren. Daarmee kon zijn opvolger Benjamin Dalle aan de slag om het JKP 2020-2025 vorm te geven. Op basis van een afspraak uit de vorige zittingsperiode om het JKP meer focus en bijgevolg ook meer slagkracht toe te kennen, werd de selectie uiteindelijk toegespitst op vijf prioriteiten:

  • welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling;
  • gezonde en leefbare buurten;
  • engagement in de samenleving door vrijwillige inzet;
  • vrijetijdsbesteding voor allen;
  • mediawijsheid.

Opvallend afwezig in die opsomming is kinderarmoede, traditioneel een prominent thema in elk kinderrechtenbeleid. In de parlementaire bespreking van het JKP op 18 maart 2021 wees minister Dalle echter op de concordantie van het JKP met de andere strategische actieplannen van de Vlaamse Regering, waaronder het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Leden van de oppositie hadden het thema echter liever als een expliciete JKP-prioriteit gezien.

Herbekijk en lees

  • Nota van de Vlaamse Regering ingediend door minister Benjamin Dalle. Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

Lees de nota van de Vlaamse Regering

Herbekijk de bespreking in de commissie van 18 maart 2021 en lees het verslag

  • Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat 2019-2020

Lees het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Herbekijk de bespreking in de Commissie voor Onderwijs van 7 januari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van 20 januari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 29 april 2021 en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Steven Coenegrachts aan minister Benjamin Dalle over de Europese kinderrechtenstrategie (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top