Search in Vlaams Parlement

Jaarverslag 2019-2020

Op 26 mei 2019 werd het Vlaams Parlement opnieuw rechtstreeks verkozen voor een periode van vijf jaar. Het jaarverslag 2019-2020 bevat een thematisch overzicht van het werk in het parlement in het zittingsjaar 2019 en het zittingsjaar 2019-2020.

Voorwoord

Het eerste parlementaire jaar van de nieuwe zittingsperiode 2019-2024 was door de COVID-19-pandemie een bijzonder jaar. We hebben de parlementaire werking grondig moeten aanpassen, maar er tegelijk ook voor gekozen geen volmachten- maar een volwaardig parlement te blijven.

Het Vlaams Parlement was één van de eerste parlementen dat volledig digitaal stemmen mogelijk maakte, zodat de volksvertegenwoordigers in veilige omstandigheden en vanop afstand hun wetgevende en controlerende functie konden blijven uitoefenen.

De coronacrisis heeft ons helaas ook gedwongen een aantal geplande activiteiten – zoals ons 25 jarig jubileum - uit te stellen en ook de meeste publieksactiviteiten voorlopig stop te zetten. Dat zullen we in de toekomst zeker goed maken.

Mijn eerste jaar als parlementsvoorzitter maakt me – door de omstandigheden weliswaar ingehouden – trots op deze instelling, omdat u in bijgevoegde video en jaarverslag kunt vaststellen dat het Vlaams Parlement in ongeziene tijden bijzonder veel werk heeft verzet.

Ik wil alle parlementsleden, hun medewerkers, maar ook de administratieve medewerkers bedanken voor hun inzet in moeilijke tijden. Iedereen heeft ertoe bijgedragen dat het parlement is blijven functioneren. 

Ik wens u alvast veel kijk- en leesplezier. Wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar.

voorzitter Liesbeth Homans

Liesbeth Homans, Voorzitter Vlaams Parlement

Vlaams Parlement/Vlaamse Regering

Beleidsdomeinen

Transversale thema’s:

Werking parlement

Kerncijfers

 

Scroll to top