Search in Vlaams Parlement

Jaarverslag 2017-2018

plenaire 2018 met Bourgeois

Jaarverslag 2017-2018 van het Vlaams Parlement met overzicht van de voornaamste thema’s. De belangrijkste parlementaire besprekingen en documenten zijn samengebracht rond die thema's. "In 2017-2018 lag de focus op de transversale thema's alternatieve financiering, burgerparticipatie, deradicalisering, grensoverschrijdend gedrag en klimaatbeleid", aldus voorzitter Jan Peumans. Bekijk ook de info over de statistieken onderaan de lijst met thema's.

Vlaams Parlement / Vlaamse Regering

Voorzitter

Transversale thema's

Alternatieve financiering

Burgerparticipatie

Deradicalisering

Grensoverschrijdend gedrag

Klimaat

Thema's

Armoedebeleid

Brussel en de Vlaamse Rand

Buitenlands beleid

Cultuur

Dierenwelzijn

Economie

Energie

Europa

Financiën en Begroting

Gelijke Kansen

Gezondheid

Integratie

Internationaal ondernemen

Jeugdwerk

Justitie

Landbouw

Lokale Besturen

Media

Mobiliteit en Verkeer

Milieu en Natuur

Onderwijs

Onroerend erfgoed

Ruimtelijke Ordening

Toerisme

Vlaams Parlement

Welzijn en Gezin

Werk

Wonen

 

En verder ook nog...

Statistieken

Samen met het Jaarverslag 2017-2018 worden ook de statistieken over de werking van het Vlaams Parlement van het afgelopen jaar volledig geüpdatet. Door het gebruik van de open data kan de gebruiker deze informatie naar eigen believen opvragen.

Uit de cijfers van 2017-2018 blijkt dat het Vlaams Parlement in zijn controlerende en decreetgevende opdracht zeer actief blijft.

Opvallend is dat:

  • het aantal schriftelijke vragen sterk daalt
  • het aantal interpellaties verder daalt
  • het aantal aangenomen ontwerpen van decreet stijgt

 

 2015-2016

 2016-2017

2017-2018

Actuele vragen in de plenaire vergadering

 412

 438

434

Vragen om uitleg in de commissies

 1.798

 2.000

1.863

Schriftelijke vragen aan alle ministers

 6.410

 7.406

5.652
Interpellaties in commissies 19 21 12
Aangenomen ontwerpen van decreet 74 94 105

De vergaderfrequentie en -tijd van de plenaire vergadering en de commissies zijn zeer stabiel.

 

 2015-2016

 2016-2017

2017-2018

Actuele plenaire vergaderingen

 45

 44

41

Aantal uren plenaire vergadering

 166

 174

170

Aantal commissievergaderingen

 524

 514

525
Aantal uren commissievergadering 1.333 1.294 1.296
Scroll to top