Search in Vlaams Parlement

Jaarverslag 2016-2017

Plenaire opening parlementair-jaar-2017

Jaarverslag 2016-2017 van het Vlaams Parlement met overzicht van de voornaamste thema’s. De belangrijkste parlementaire besprekingen en documenten zijn samengebracht rond die thema's. "In het zittingsjaar 2016-2017 hebben we de meeste aandacht besteed aan volgende onderwerpen: deradicalisering, opvolging van het klimaatbeleid en onverdoofd slachten", aldus voorzitter Jan Peumans. Bekijk ook de info over de statistieken onderaan de lijst met thema's.

Vlaams Parlement / Vlaamse Regering

Voorzitter

 

Thema's

Armoede

Brussel en de Vlaamse Rand

Buitenlands beleid

Cultuur

Dierenwelzijn

Economie

Energie

Europa

Financiën en Begroting

Gelijke Kansen

Gezondheid

Internationaal ondernemen

Jeugdwerk

Klimaat

Landbouw

Lokale Besturen

Media

Mobiliteit en Verkeer

Milieu en Natuur

Onderwijs

Onroerend erfgoed

Openbare Werken

Radicalisering

Ruimtelijke Ordening

Sociale Economie

Sport

Toerisme

Vlaamse administratie

Welzijn en Gezin

Werk

Wetenschap en innovatie

Wonen

 

En verder ook nog...

Statistieken

Samen met het Jaarverslag 2016-2017 zijn ook de statistieken over de werking van het Vlaams Parlement van het afgelopen jaar volledig geüpdatet. Door het gebruik van de open data kan de gebruiker deze informatie naar eigen believen opvragen.

Uit de cijfers van het Jaarverslag 2016-2017 blijkt dat het Vlaams Parlement vooral in zijn controlerende opdracht weer uitermate actief is geweest:

  • Het aantal actuele vragen blijft hoog.
  • Het aantal vragen om uitleg in commissie blijft stijgen. Het totaal van de huidige legislatuur bereikt al bijna het algemeen totaal van de ganse vorige legislatuur (6.193).
  • Het aantal schriftelijke vragen neemt alsmaar toe.

 

 2014-2015

 2015-2016

 2016-2017

Actuele vragen in de plenaire vergadering

 436

 412

 438

Vragen om uitleg in de commissies

 1.862

 1.798

 2.000

Schriftelijke vragen aan alle ministers

 7.137

 6.410

 7.406

 

 

Scroll to top