Search in Vlaams Parlement

Jaarverslag 2015-2016

plenaire 2015-2016

Het Jaarverslag 2015-2016 geeft een overzicht van de thema's die prominent aanwezig waren in het Vlaams Parlement. In dat overzicht vindt u de belangrijkste parlementaire besprekingen en documenten samengebracht rond die thema's. Drie onderwerpen verdienden speciale aandacht in 2015-2016: de vluchtelingencrisis, het klimaatbeleid en de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Vlaams Parlement / Vlaamse Regering

Voorzitter

Thema's

Armoede

Brussel en de Vlaamse Rand

Buitenlands beleid en buitenlandse handel

Cultuur

Dierenwelzijn

Economie

Energie

Europa

Financiën en Begroting

Gelijke Kansen

Jeugd

Klimaat

Landbouw

Lokale Besturen

Media

Mobiliteit en Verkeer

Milieu en Natuur

Onderwijs

Openbare Werken

Radicalisering

Ruimtelijke Ordening

Sociale Economie

Sport

Toerisme

Vluchtelingen

Welzijn en Gezin

Werk

Wonen

 

En verder ook nog...

Scroll to top