Search in Vlaams Parlement

Jaarverslag 2014-2015

Vlaamse volksvertegenwoordigers groepsfoto 2014

Op 25 mei 2014 werd het Vlaams Parlement opnieuw rechtstreeks verkozen voor een periode van vijf jaar. Het jaarverslag 2014-215 bevat een chronologisch en thematisch overzicht van de activiteiten van het parlement in het zittingsjaar 2014 en het zittingsjaar 2014-2015.

Vlaams Parlement / Vlaamse Regering

Voorzitter

Thema's

Algemeen Beleid

Armoede

Bestuurszaken en Lokale besturen

Brussel en de Vlaamse Rand

Buitenlands beleid en buitenlandse handel

Binnenlands Beleid / Welzijn / Inburgering / Gelijke Kansen

Cultuur

Dierenwelzijn

Energie

Europa

Financiën en Begroting

Landbouw

Leefmilieu

Media

Mobiliteit en Openbare Werken

Onderwijs

Sociale Economie

Sport

Taalbeleid - Taalunie

Toerisme

Welzijn en Gezin

Werk

Wonen

 

En verder ook nog...

Scroll to top