Search in Vlaams Parlement

​​​​​​​​​​​Impact van de coronacrisis op verkeer en mobiliteit

mobiliteit verkeer corona

De derde golf van besmettingen met het coronavirus in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 zorgde opnieuw voor heel wat ellende. Er waren extra bussen noodzakelijk voor het leerlingenvervoer, rijexamens en terugkeermomenten moesten opnieuw worden uitgesteld, er waren lange wachtlijsten voor de autokeuringsstations enzovoort. Onder meer het aanvankelijk tekort aan extra bussen en de gebrekkige bescherming van de bus- en tramchauffeurs waren onderwerp van discussie.

De financiële impact op de Vlaamse overheidsfinanciën, en het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken in het bijzonder, werd duidelijk bij de bespreking van de rekening 2020. Het gaat dan onder meer om financiële steun aan De Lijn, de autobus- en autocarsector en de regionale luchthavens.

Herbekijk en lees

 • Actuele vraag van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters over de impact van COVID-19 en de Brexit op de haven van Zeebrugge (7 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters over de vertragingen bij de autokeuringen (8 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters (21 oktober 2020)
  • van Bert Maertens over leerlingenvervoer en inzet van extra bussen bij De Lijn bij code oranje
  • van Jos D’Haese over de bezettingsgraad bij De Lijn

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan minister Lydia Peeters over de oplopende wachttijden in de examencentra voor het afleggen van het rijexamen (16 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters (21 januari 2021)
  • van Paul Van Miert over de wachttijden bij de rijopleidingen en rijexamens
  • van Lode Ceyssens over de ondersteuning van rijscholen na een lange sluitingsperiode

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan minister Lydia Peeters over een coronaveilige nascholing code 95 voor beroepschauffeurs (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het openbaar vervoer tijdens pandemieën en de uitlopers ervan
  Lees de conceptnota

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag: 24 september 2020 en 4 februari 2021

Herbekijk de bespreking in de commissie van 18 maart 2021 en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karin Brouwers aan minister Lydia Peeters over extra beschermingsmaatregelen op het openbaar vervoer naar aanleiding van de nieuwe coronavarianten (11 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters over het herstel van het aantal reizigers bij De Lijn na de coronacrisis (18 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Els Robeyns aan minister Lydia Peeters over het transport naar de coronavaccinatiecentra (1 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Paul Van Miert aan minister Lydia Peeters over wachttijden bij rijopleidingen en -examens (22 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Rita Moors aan minister Lydia Peeters over het uitstel van de technische autokeuring ten gevolge van de coronamaatregelen (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jos D’Haese aan minister Lydia Peeters over coronabesmettingen bij het personeel van De Lijn (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Rita Moors aan minister Lydia Peeters over het uitstel van de technische autokeuring ten gevolge van de coronamaatregelen (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het begrotingsjaar 2020

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 8 juli 2021 en lees het verslag

Scroll to top