Search in Vlaams Parlement

Impact van de coronacrisis op het dierenwelzijn

dierenwelzijn en corona

Ook op het vlak van dierenwelzijn heeft de coronacrisis tot bezorgdheid geleid. Twee thema’s springen daarbij in het oog: mogelijke coronabesmettingen in nertsenkwekerijen en impulsaankopen van huisdieren.

In 2019 nam het Vlaams Parlement het decreet aan dat het houden van pelsdieren vanaf 1 december 2023 verbiedt. Die ethische beslissing werd gekoppeld aan een uitdoofbeleid. In mei 2020 voorzag de Vlaamse Regering in een compensatieregeling voor de stopzetting of reconversie van de bedrijven. Met het uitbreken van coronabesmettingen en mutaties in nertsenkwekerijen in het buitenland rees in het Vlaams Parlement de vraag naar een versnelde afbouw van de nertsenkwekerijen. Tegelijk was er bezorgdheid over een correcte vergoeding daarvoor.

Een andere bezorgdheid betrof de impulsaankopen van huisdieren tijdens de lockdown. Door het gedwongen isolement thuis was er sprake van ‘vachthonger’: een gezelschapsdier in huis nemen kon het gevoel van eenzaamheid verlichten. Er werd gevreesd voor hoogdagen bij de broodfokkers. Al na de eerste lockdown in 2020 trokken dierenasielen aan de alarmbel. Er werden naar verluidt veel jonge huisdieren gedumpt. De minister had geen correct beeld van het aantal adopties of het aantal dieren dat in de asielen werd achtergelaten. Het Vlaams Parlement drong aan op sensibilisering om het ondoordacht aanschaffen van een huisdier te voorkomen.

Herbekijk en lees

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over een versnelde afbouw van de nertsenfokkerijen ten gevolge van corona en de schadevergoedingen

van Gwenny De Vroe, Ludwig Vandenhove, Bart Dochy en Els Sterckx (21 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

van Bart Dochy, Meyrem Almaci en Sofie Joosen (25 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

van Gwenny De Vroe (13 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

van Meyrem Almaci en Els Sterckx (10 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

van Gwenny De Vroe (23 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 25 november 2020 en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over maatregelen tegen impulsaankopen van huisdieren tijdens de coronacrisis

van Bart Dochy (13 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

van Gwenny De Vroe (31 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

van Gwenny De Vroe (14 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Els Sterckx aan minister Ben Weyts over de zorgwekkende toestand van de dierenparken als gevolg van de coronamaatregelen (10 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts over de coronavaccinatie van bepaalde diersoorten (2 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over de aanwerving van extra medewerkers voor de dienst Dierenwelzijn (14 juli 2021)
  • van Meyrem Almaci
  • van Els Sterckx
  • van Gwenny De Vroe

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Els Sterckx aan minister Ben Weyts over de enquête en het modelreglement van dierenrechtenorganisatie GAIA over de aanwezigheid van honden op de werkvloer (14 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Schriftelijke vragen aan minister Ben Weyts over corona en de nertsenkwekerijen

Lees de vragen en antwoorden

 • Schriftelijke vragen aan minister Ben Weyts over impulsaankopen en adopties van huisdieren, in- en uitstroom asielen

Lees de vragen en antwoorden

 • Schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts over coronabesmettingen bij honden en katten (5 januari 2021)

Lees de vraag en het antwoord

Scroll to top