Search in Vlaams Parlement

Impact van de coronacrisis op de economische sector

economie en corona

De coronacrisis had een grote impact op de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie, Werk en Sociale Economie. Verschillende economische sectoren waren verplicht om gedurende een lange periode te sluiten en leden een groot omzetverlies. De Vlaamse Regering werkte steunmaatregelen uit die evolueerden van een coronahinderpremie en compensatiepremie, naar het Vlaamse beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60 procent konden aantonen. Ook de arbeidsmarkt werd tijdelijk grondig door elkaar geschud met een groot aantal tijdelijk werklozen. In het relanceplan Vlaamse Veerkracht werden maatregelen genomen om de economie en de arbeidsmarkt een extra stimulans te geven.

De leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie volgden de aanpak van de coronacrisis van nabij in verschillende gedachtewisselingen met minister Hilde Crevits, en via mondelinge en schriftelijke vragen.

Herbekijk en lees

 • Gedachtewisselingen met minister Hilde Crevits over de aanpak van de coronacrisis en het relancebeleid in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

Herbekijk de gedachtewisseling van 1 oktober 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 22 oktober 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 7 januari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 25 februari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 1 april 2021en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 16 september 2021 en lees het verslag – verslag nog niet beschikbaar.

 • Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over de blijvende steun aan de horeca, met name de cafés, naar aanleiding van de recente beslissing van het Overlegcomité (15 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits over het recht op ondernemen in tijden van corona (15 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Maaike De Vreese aan minister Hilde Crevits over de weerbaarheid van cafés en restaurants in de coronacrisis (9 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over de impact van de coronacrisis op de jobs van de toekomst (9 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits over de sluiting van private sauna’s wegens corona (10 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits over de houding van de bankensector ten aanzien van bedrijven tijdens de coronacrisis (27 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Ilse Malfroot aan minister Hilde Crevits over de voorbereidingen op een 'Plan C' en een nieuwe coronalockdown en over de mogelijkheden en perspectieven voor de wellnesssector in het licht van de coronacrisis (28 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Imade Annouri en Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de grotere ongelijkheid op de arbeidsmarkt door de coronacrisis (11 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen van Ilse Malfroot en Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits over de toenemende leegstand van handelspanden en de maatregelen daartegen (24 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag 

 • Actuele vragen van Maurits Vande Reyde en Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de controles op de toegekende coronasteun aan bedrijven en het gebruik van data-analyse in de strijd tegen misbruik van coronasteun (10 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits over de impact van de coronacrisis op jonge onderzoekers (25 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Tom Ongena en Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over de arbeidsbemiddeling voor afgestudeerde jongeren met minder kennis en vaardigheden door corona en over het extra begeleiden van pas afgestudeerden door ondernemingen (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de ondersteuning van zombiebedrijven tijdens de coronacrisis (19 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Wim Verheyden aan minister Hilde Crevits over een perspectief voor de heropening van de nachtclubs en discotheken in het licht van de coronacrisis (27 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Kurt Vanryckeghem en van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits over de terugkeermomenten bij door corona verplicht telewerk en over het gebruik van surveillancesoftware voor de controle op thuiswerk (27 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits over een heropstart van kermissen in het licht van de coronacrisis (3 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de begeleiding van tijdelijk werklozen na corona (17 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Tom Ongena en Caroline Gennez over de impact van de coronacrisis op de jeugdwerkloosheid en het recente schoolverlatersrapport van VDAB (1 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Elke Sleurs en Stijn De Roo over de impact van corona op onderzoekers en de verlenging van de beurzen van 800 doctorandi en over de steun aan onderzoekers van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (8 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Wim Verheyden aan minister Hilde Crevits over een perspectief op heropening voor de nachtclubs en discotheken in het licht van de coronacrisis (8 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen aan minister Hilde Crevits - thema Economie (zoekopdracht met 35 resultaten)

Schriftelijke vragen aan minister Hilde Crevits - thema Werk (zoekopdracht met 9 resultaten)

Schriftelijke vragen aan minister Hilde Crevits - thema Sociale Economie (zoekopdracht met 4 resultaten)

Schriftelijke vragen aan minister Hilde Crevits – thema Wetenschap en Innovatie (zoekopdracht met 3 resultaten)

Scroll to top