Search in Vlaams Parlement

Her- of nevenbestemming van kerkgebouwen

Kerk herbestemming

Talrijke kerkgebouwen in Vlaanderen staan leeg en wachten op een mogelijke nieuwe bestemming. Het onderwerp kwam naar aanleiding van een concreet geval ter sprake in een vraag om uitleg en werd vervolgens ook ruimer behandeld tijdens een gedachtewisseling. Aangezien het onderwerp niet alleen onroerend erfgoed maar ook binnenlands bestuur betreft, namen naast minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en een aantal experten, ook minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur deel aan de gedachtewisseling.

Lees en herbekijk

  • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over de herbestemming van religieus erfgoed en in het bijzonder van de Sint-Annakerk in Gent (7 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen, met Jonas Danckers (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Steden), Tania Hertveld (Team Vlaams Bouwmeester), Jan Jaspers (Bisschoppenconferentie van BelgiĆ«), Sonja Vanblaere (agentschap Onroerend Erfgoed), Dieter Delbaere (Urbain architectencollectief), Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, en Matthias Diependaele, Vlaams minister van FinanciĆ«n en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (20 februari 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

Lees meer en bekijk een aantal projecten op de website Herbestemming Kerken

Scroll to top