Search in Vlaams Parlement

Gevolgen van de droogte voor leefmilieu en natuur

klimaat droogte

De droogteproblematiek is geen nieuw gegeven. In het Vlaamse regeerakkoord werd dan ook melding gemaakt van een aanpak van de droogte en werd een strategisch plan voor de waterbevoorrading in het vooruitzicht gesteld, dat zou vertrekken van het actieplan Droogte en wateroverlast 2019-2020. Er moest wel nog een evenwichtig en objectief afwegingskader bij dreigende tekorten worden opgesteld. De uitzonderlijke en aanhoudende droogte in het voorjaar van 2020, waarbij er lokaal zelfs een drinkwatertekort ontstond, maakte de kwetsbaarheid van Vlaanderen zeer tastbaar, waardoor dit dossier bovenaan de agenda kwam. De commissie organiseerde over dat thema twee hoorzittingen met de diverse stakeholders.

Nog in juli 2020 finaliseerde minister Zuhal Demir de Blue Deal, waarmee de Vlaamse Regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte vergroot. Met die deal wil de regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met de inzet van meer middelen en van de juiste instrumenten, met de betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing, en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De maatregelen in de Blue Deal vormen de basis van het hoofdstuk in het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2021-2030 dat handelt over het minimaliseren van de risico's op watertekort en wateroverlast. De deal vormt ook de hoeksteen van het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan, een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Lees en herbekijk

 • Bespreking van het Vlaamse regeerakkoord (2 en 4 oktober 2019)

Lees de regeringsverklaring en het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

Bekijk de bespreking en lees het verslag

 • Bespreking van de beleidsnota Omgeving 2019-2024 (november 2019)

Lees de beleidsnota

Herbekijk de bespreking op 12 november 201926 november 201919 november 201926 november 2019 en 27 november 2019

Lees het verslag

 • Hoorzittingen over de droogteproblematiek (23 en 30 juni 2020)

Herbekijk de hoorzitting van 23 juni 2020 en 30 juni 2020

Lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over de aanpak van de droogteproblematiek in Vlaanderen (15 juli 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de gevolgen van de lage waterstand van de Maas (16 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het Vlaamse (klimaat)adaptatieplan (11 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Zuhal Demir over het herstel van de grondwaterstanden in Vlaanderen (11 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Zuhal Demir over de aanhoudende droogte en de mogelijke problemen inzake watervoorziening deze zomer (20 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de aanhoudende droogte en maatregelen om die tegen te gaan (27 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de droogte en de waterfactuur (16 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de impact van de droogte op de binnenvaart (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Zuhal Demir over de verschillende acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiek (1 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het waterbeheer door de polders en wateringen (7 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de Blue Deal ter bestrijding van droogte en waterschaarste, en over de handhaving van de winning van grondwater  (15 september 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees meer over de Blue Deal

Scroll to top