Search in Vlaams Parlement

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

provinciehuis

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Lokale Organisatie en Werking) van de Vlaamse overheid staat in voor de organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraden en de provincieraden. Deze verkiezingen vonden plaats op 14 oktober 2018 maar dit onderwerp lokt vanaf het jaar voor de verkiezingen heel wat parlementaire vragen uit in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de plenaire vergadering.

Lees en herbekijk

Scroll to top