Search in Vlaams Parlement

Geestelijke gezondheidszorg

geestelijke gezondheid

Het verzoekschrift over neonatale screening van mucoviscidose gaf aanleiding tot een voorstel van resolutie betreffende het invoeren van neonatale screening om mucoviscidose op te sporen. Uit de hoorzitting over dat voorstel van resolutie bleek dat er voldoende wetenschappelijke evidentie is. Tal van buurlanden voeren al dergelijke screenings uit. Uiteindelijk kwam het tot een kamerbreed gesteund voorstel van resolutie betreffende het invoeren van neonatale screening op mucoviscidose waarmee het Vlaams Parlement het belang van de screening onderstreept. De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sloot het zittingsjaar 2016-2017 af met een vraag om uitleg over de stand van zaken van de uitvoering ervan. 

Lees en herbekijk

Scroll to top