Search in Vlaams Parlement

Gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening in Brussel

Brussel

Brussel is officieel een tweetalige stad: het Nederlands en het Frans zijn de officiële talen. De diversiteit aan talen in Brussel zorgt ervoor dat er geen allesoverheersende meerderheidstaal meer is, waardoor het Nederlands proportioneel gezien sterker staat dan vroeger.

Toch laat de Nederlandstalige dienstverlening in Brussel nog steeds te wensen over. Nederlandstaligen ervaren aan den lijve dat ze niet altijd geholpen worden in hun taal. Vooral in de welzijns- en gezondheidszorg kan dat tot schrijnende situaties leiden. Niet alleen het tekort aan een Nederlandstalig aanbod speelt daarin mee, maar ook de vaak gebrekkige of ontbrekende Nederlandstalige dienstverlening door Brusselse overheden die officieel een tweetalige, Frans-Nederlandse dienstverlening moeten aanbieden.

 

Naast het versterken van het Nederlandstalige netwerk voert de Vlaamse Gemeenschap een actief taalpromotie- en oefenkansenbeleid via het Huis van het Nederlands Brussel. De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd om een correcte naleving van de taalwetgeving af te dwingen. Het Steunpunt Taalwetwijzer geeft informatie en verwijst door bij klachten over een overtreding van de taalwetgeving.

De bezorgdheid over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening in Brussel kwam herhaaldelijk aan bod in het Vlaams Parlement, vooral in de commissie die bevoegd is voor Brussel.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over de nieuwe beheersovereenkomst 2021-2025 met het Huis van het Nederlands Brussel (28 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van (18 november 2020) en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het verslag van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad over het jaar 2019 (6 januari 2021)

Lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over de communicatiecampagne van het Steunpunt Taalwetwijzer (20 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over de versterking van het Nederlands in Brussel via het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan 2020-2024 (3 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening in de Brusselse vaccinatiecentra (10 maart 2021)
 • van Jan Laeremans
 • van Annabel Tavernier

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening bij de spoeddiensten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (24 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over de betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap bij de initiatieven van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake meertaligheid (24 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle over de dialoog tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse lokale besturen (24 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle

over het aanleren en inoefenen van het Nederlands via het Huis van het Nederlands Brussel (26 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Jan Laeremans aan minister Benjamin Dalle

over het Steunpunt Taalwetwijzer en de suggestie om in juridische bijstand te voorzien voor slachtoffers van taalrechtschendingen in Brussel (15 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over het jaarverslag 2020 van de Brusselse vicegouverneur betreffende de naleving van de taalwetgeving in Brussel (30 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting over de werking en de doelstellingen van het Huis van het Nederlands (30 juni 2021)

Lees het verslag (nog niet beschikbaar (VGC-Raad))

 • Schriftelijke vragen over gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening

[speciale verzamellink nrs. 4, 165, 168, 172, 467, 510, 530, 581, uitleg via Stephan Vanbosseghem]

Lees meer

over het Huis van het Nederlands Brussel

over Taalwetwijzer

Scroll to top