Search in Vlaams Parlement

Fietsbeleid

fietsen

Het fietsgebruik in Vlaanderen is de voorbije jaren sterk toegenomen. De stijgende populariteit en hoge verkoopcijfers van elektrische fietsen zijn daar niet vreemd aan. De coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop. De keerzijde van de medaille is de toename van het aantal fietsongevallen, naast het gebrek aan voldoende en kwaliteitsvolle fietspaden. De leden van Commissie voor Mobiliteit en Openbare werken kijken nauw toe op het Vlaamse fietsbeleid en de middelen die daarvoor worden uitgetrokken.

Lees en herbekijk

  • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024

Herbekijk de bespreking

Lees het verslag

  • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters over de investeringen in de fietspaden en de kwaliteit van de Vlaamse fietspaden (11 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de opmars van de elektrische fiets en het stijgende aantal verkeersongevallen met fietsers (23 januari 2020)

‚ÄčHerbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Lydia Peeters over de door telraam.net vastgestelde toename van fietsers ten gevolge van de coronacrisis (28 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Actuele vraag aan minister Lydia Peeters over de oproep van de provincie West-Vlaanderen inzake fietsinvesteringen (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over fietsongevallen, de oorzaken ervan en de maatregelen om ze te voorkomen, en over fietsongevallen zonder tegenpartij (25 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top