Search in Vlaams Parlement

Europees Herstelfonds helpt lidstaten weer op het spoor

Europa corona

Ook het afgelopen jaar beheersten de coronapandemie en de relance de agenda van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme. Die thema's kwamen aan bod in de vragen om uitleg, de coronavoortgangsrapportages, de verslagmomenten van de Europese Raden en de begrotingsbesprekingen. Naast vragen over het vaccinatiepaspoort was er aandacht voor het Europese Herstelfonds (NextGenerationEU), waarop Vlaanderen een beroep doet voor het Vlaamse herstelplan Vlaamse Veerkracht.

De Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht is het belangrijkste herstelinstrument van het Europese Herstelfonds: het bevat 672,5 miljard euro voor leningen en subsidies om de hervormingen en investeringen van EU-landen te ondersteunen. Daarmee moeten de EU-landen niet alleen de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie opvangen, het fonds is ook bedoeld om de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken, en ze beter voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie.

Export vormt de sleutel voor de relance. Via de ‘Vlaanderen Versnelt’-strategie van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade of FIT) krijgt die doelstelling vorm. In het kader van het relanceplan werden voor FIT 30 miljoen euro extra middelen vrijgemaakt om de gevolgen van de Brexit en de coronacrisis op te vangen.

Herbekijk en lees

 • Verslagmoment van de Europese Raden over de periode juli-september 2020 (29 september 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Jan Jambon over de rol van de Europese Unie in de coronacrisis (20 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raden van oktober 2020 (27 oktober 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in commissie van 10 november en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Jambon over de impact van de coronapandemie op het beleid voor de ontwikkelingssamenwerking (8 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 (15 december 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Jan Jambon  over de Europese middelen voor het Vlaamse relanceplan (13 januari 2021)
  • van Jos D’Haese
  • van Hannelore Goeman
  • van Anke Van dermeersch
  • van Robrecht Bothuyne
  • van Björn Rzoska
  • van Arnout Coel

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Jan Jambon over het vaccinatiepaspoort en het vrij verkeer van personen in de EU (26 januari 2021)
  • van Johan Deckmyn
  • van Emmily Talpe

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de Brexit en corona – voortgangsrapportage (9 februari 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon over het Europese akkoord tot invoering van een digitaal vaccinatiepaspoort (16 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Gwendolyn Rutten aan minister Jan Jambon over de Vlaamse Brede Heroverweging voor het beleidsdomein Buitenlands Beleid (16 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2021 (30 maart)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Wim Verheyden aan minister Jan Jambon over de vertragingen bij het Europees Herstelfonds (18 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Emmily Talpe aan minister Jan Jambon over de onduidelijke voorwaarden voor internationale reizen in coronatijden (29 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 (29 juni 2021)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon over State of the Union Europese Commissie – Impact op Vlaanderen (3 november 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over Vijfde Vlaams-Nederlandse top van 4 november 2020 – Debriefing (11 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon over Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij VN-organisaties – prioriteiten en opdrachten (20 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon over Vlaams-Nederlandse regeringstop – besproken thema’s (27 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy aan minister Jan Jambon over Europees Fonds voor Strategische Investeringen – Werking (8 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne aan minister Jan Jambon over Flanders Investment & Trade – Samenwerkingsovereenkomst met Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) (6 april 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon over Europese ruimtevaarteconomie – Rol Vlaanderen en internationale samenwerking (10 juni 2021)

Lees het verslag

 

Scroll to top