Search in Vlaams Parlement

Een nieuwe rol voor VDAB

werkzoekend

De Vlaamse Regering wil in de huidige regeerperiode 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Het doel is een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken. Om dat doel te bereiken kondigde het regeerakkoord 2019-2024 al de uitbreiding van de opdracht van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan. Die ‘nieuwe’ VDAB wordt in het regeerakkoord omschreven als “de centrale datagedreven en resultaatsgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van het volledige activeringsbeleid in Vlaanderen”.

Op 20 mei 2020 keurde de plenaire vergadering het ontwerp van decreet goed dat het VDAB-oprichtingsdecreet wijzigt en belangrijke nieuwe taken aan de VDAB oplegt: de regie voor activering, loopbaan en data. VDAB richt zich dus voortaan tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd, ongeacht het statuut of de inschrijving als werkzoekende.

De leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie hebben in de loop van het zittingsjaar vragen om uitleg gesteld over de werking van VDAB. VDAB werd in oktober 2019 in de commissie gehoord over de controle en bestraffing van werkzoekenden, en in mei 2020 over de aanpak van de coronacrisis en het relancebeleid inzake werk.

 

Lees en herbekijk

 • Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie (14 en 20 mei 2020)

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 14 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 20 mei 2020 en lees het verslag

 • Hoorzitting over het controleren en sanctioneren van werkzoekenden (24 oktober 2019)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Hoorzitting met onder meer VDAB over het relancebeleid inzake werk en economie (14 mei 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Hilde Crevits over de controle en sanctionering van werkzoekenden door VDAB (16 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over het annuleren van vacatures bij VDAB (16 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Hilde Crevits over het gebruik van artificiële intelligentie door VDAB (29 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de knelpuntberoepenlijst van VDAB (20 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de samenwerking van VDAB met Actiris en FOREM (5 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de automatische inschrijving van neet-jongeren (not in education, employment or training) bij VDAB (5 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de digitalisering van de interacties tussen werkzoekenden en VDAB (12 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Hilde Crevits over de samenwerking tussen VDAB en RVA bij de heropstart van de economie (6 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Hilde Crevits over het opvoeren van opleidingsinspanningen en de verplichte inschrijving van tijdelijk werkzoekenden bij VDAB (3 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over het schoolverlatersrapport 2020 van VDAB (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Hilde Crevits over het opleiden van tijdelijk werklozen door VDAB (1 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over artificiële intelligentie en data-analyse inzake arbeidsbemiddeling (2 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden en taalopleidingen bij VDAB (9 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top