Search in Vlaams Parlement

Een nieuw kunstendecreet

Cultuur theaterzaal

Sinds 2004 voert de Vlaamse overheid haar beleid met betrekking tot de verschillende disciplines van de professionele kunsten aan de hand van één geïntegreerd decreet, het Kunstendecreet van 2 april 2004. In 2013 volgde een eerste grondige herziening van dat decreet. Het volledig nieuwe Kunstendecreet dat het Vlaams Parlement in 2021 heeft goedgekeurd, is bijgevolg de derde versie.

De minister-president benadrukte dat aan het ontwerp van decreet een intensief participatieproject met de sector was voorafgegaan. Hij wees op het behoud van de voornaamste basisprincipes van het bestaande kader, zeker waar dat veel vrije artistieke ruimte toekent. Tot de voornaamste innovaties rekent hij onder meer de hervorming van het beurzensysteem, de oprichting van een landschapscommissie en de introductie van tienjarige werkingssubsidies voor de zogenaamde kerninstellingen.

Oppositieleden hekelden een gebrek aan draagvlak. Ze stelden dat de sector niet had gevraagd om een dergelijke vernieuwing, met de nieuwe categorie kerninstellingen. Ze toonden zich ook bezorgd over de beperking van het beurzensysteem.

In de plenaire vergadering van 23 april 2021 stemden de leden van de N-VA, CD&V en Open Vld voor het ontwerp van decreet. De leden van Groen, Vooruit en de PVDA stemden ertegen. De leden van het Vlaams Belang onthielden zich.

Herbekijk en lees

  • Vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman aan minister-president Jan Jambon over de kerninstellingen van het nieuwe Kunstendecreet (7 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag van 18 maart 2021, 25 maart 2021 en 1 april 2021

Herbekijk de hoorzitting in de commissie en lees het verslag van 18 maart 2021

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 23 april 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

  • Vraag om uitleg van Katia Segers aan minister-president Jan Jambon over de uitvoeringsbesluiten bij het Kunstendecreet (10 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top