Search in Vlaams Parlement

Een nieuw decreet sociaal toerisme

toerisme zee en strand

Het Decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme, is de opvolger van het Decreet ‘Toerisme voor Allen’ van 18 juli 2003. Het voorstel van decreet van de meerderheidspartijen was het resultaat van een breed participatief proces, het transitietraject sociaal toerisme. Met dit voorstel van decreet wilden de indieners de nodige instrumenten aanreiken om de participatie te verhogen van mensen die met een vakantiedrempel worden geconfronteerd. Het voorstel van decreet is besproken in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Lees en herbekijk

Scroll to top