Search in Vlaams Parlement

Eedaflegging en installatie van het nieuw verkozen Vlaams Parlement

Op 26 mei 2019 vonden de verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaats. Op 18 juni 2019, de dag van de installatievergadering van het nieuw verkozen parlement, legden 124 volksvertegenwoordigers de eed af. Tijdens die vergadering vervulde het Vlaams Parlement een aantal taken waardoor het zijn werking als assemblee kon opnemen.

De installatievergadering werd voorgezeten door een tijdelijke voorzitter: dat is de volksvertegenwoordiger die het langst lid is van het Vlaams Parlement. Op 18 juni 2019 was dat Herman De Croo (Open Vld). De twee jongste Vlaamse volksvertegenwoordigers assisteerden hem als tijdelijke secretarissen: Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Adeline Blancquaert (Vlaams Belang).

Tijdens de installatievergadering van 18 juni 2019 sprak het Vlaams Parlement zich eerst uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen. Bij het onderzoek van de geloofsbrieven werd nagegaan of de verkozenen en hun opvolgers aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen. In de weken na de verkiezingen voerde het Algemeen Secretariaat een administratief onderzoek uit, wat leidde tot een verslag van de griffier aan de plenaire vergadering.

De plenaire vergadering sprak zich op grond van dat verslag uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen en over de verkiesbaarheid van de verkozenen.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering de eed af: ‘Ik zweer de Grondwet na te leven.’ Onmiddellijk na de eedaflegging van alle parlementsleden verklaarde de tijdelijke voorzitter het Vlaams Parlement geïnstalleerd.

Groepsfoto Vlaamse volksvertegenwoordigers 2019

Sfeervideo groepsfoto

Scroll to top