Search in Vlaams Parlement

Economische relance

economie relance corona

De economische relance werd al in het zittingsjaar 2019-2020 voorbereid. Het Economisch adviescomité dat de Vlaamse Regering heeft opgericht om een exitstrategie na de coronacrisis uit te werken, bundelde zijn aanbevelingen in het rapport Vlaanderen: welvarender, weerbaarder en wervender, dat werd voorgesteld op 14 juli 2020. Op 30 juni 2020 hadden zes arbeidsmarktexperten al een advies uitgebracht over de relance van de arbeidsmarkt. Het Vlaams Parlement heeft op 10 juni 2020 een resolutie over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de coronacrisis goedgekeurd. Onder meer op basis daarvan heeft de Vlaamse Regering het relanceplan Vlaamse Veerkracht uitgebracht, dat werd voorgesteld bij de Septemberverklaring op 28 september 2020.

De Vlaamse Regering heeft een investeringsprogramma opgesteld van in totaal 4,3 miljard euro. Dat budget komt terecht in een relanceprovisie bij Financiën en Begroting, en wordt buiten de begrotingsdoelstelling gehouden.

Om een doorstart van de ondernemingen na de coronacrisis mogelijk te maken, ontwikkelde de Vlaamse Regering ook specifieke financieringsinstrumenten, waaronder de achtergestelde lening, de heropstartlening en de handelshuurlening. Er werden aangepaste waarborgregelingen en een voorschotregeling voor evenementen uitgewerkt. Om het spaargeld van de Vlaming te mobiliseren voor de relance werd de Winwinlening uitgebreid en werd het Vriendenaandeel en het Welvaartsfonds gelanceerd. In het kader van het relanceplan wordt geïnvesteerd in innovatie en onderzoekinfrastructuur, en in programma’s die een duurzame economie (bio-economie, circulaire economie en zorgeconomie) ondersteunen.

De leden van de commissie hebben het hele zittingsjaar het relancebeleid van nabij gevolgd in verschillende gedachtewisselingen en door middel van mondelinge en schriftelijke vragen.

Herbekijk en lees

 • Septemberverklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2021 (28 en 30 september 2020)

Lees de Septemberverklaring

Herbekijk de bespreking en lees het verslag van 28 september 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag van 30 september 2020: deel 1 en deel 2

 • Gedachtewisselingen met minister Hilde Crevits over de aanpak van de coronacrisis en het relancebeleid in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

Herbekijk de gedachtewisseling van 1 oktober 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 22 oktober 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 7 januari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 25 februari 2021 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 1 april 2021en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 16 september 2021 en lees het verslagverslag nog niet beschikbaar

 • Vraag om uitleg van Bruno Tobback aan minister Hilde Crevits over het ontbreken van een klimaatstrategie bij overheidsfondsen in Vlaanderen en interpellatie van Björn Rzoska aan minister Hilde Crevits over het gebrek aan klimaatambitie bij PMV (22 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de slagkracht van PMV (2 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen van Jos D’Haese, Hannelore Goeman, Anke Van dermeersch, Robrecht Bothuyne, Björn Rzoska en Arnout Coel over de Europese middelen voor Vlaamse veerkracht (13 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de aanpassing van de kmo-groeisubsidie (14 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits over de verdeling van de middelen uit het Europese herstelpakken (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits over de voorspelde nakende faillissementenstorm (21 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over het aanmoedigen van investeringen in Vlaamse bedrijven (18 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de oproep van economen tot hervormingen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling en digitalisering, en over het digitale kompas van de Europese Unie (1 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag  

 • Actuele vraag van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits over de opstart van onze bedrijven (28 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over de uitvoering van het investeringsplan ‘Vlaamse Veerkracht’ (29 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over

de samenwerking tussen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en de Europese Investeringsbank (6 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de ondersteuning van zombiebedrijven tijdens de coronacrisis (19 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits over het Vriendenaandeel (17 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over het SERV-advies inzake strategische Vlaamse economie (7 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits over de relance en de transitie van de economie (14 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Schriftelijke vragen aan minister Hilde Crevits over economische relance

23 70 115 117 118 120 122 123 124 125 126 127 209 236 290 412 413 417 513 540 543 588 592 793 887

Scroll to top