Search in Vlaams Parlement

E-commerce en de lokale handelaar

e-commerce

Het aantal winkels in kerngebieden daalt. Een verklaring daarvoor wordt gezocht in het toenemende succes van e-commerce en in het verschuiven van handelszaken naar de stedelijke periferie. Naast de toenemende impact van online winkelen was ook de behoefte aan een gelijk speelveld voor de lokale handelaar, die de concurrentie met grote, meestal buitenlandse webshops moet aangaan, tijdens het hele zittingsjaar een aandachtspunt in de commissie. De Vlaamse Regering nam eerder al initiatieven, zoals de campagne ‘Het Internet. Ook uw zaak’ van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Er was aandacht voor het digitaliseren van zelfstandige ondernemingen en het sensibiliseren voor onlineverkoop. Het aanmoedigen van de combinatie van fysiek winkelen met digitaal aankopen zorgde zelfs voor de nieuwe term ‘fygitaal winkelen’. De Vlaamse Regering voert overleg met de Vlaamse steden en gemeenten over een kernversterkend beleid en maakt werk van een evaluatie van het Handelsvestigingsdecreet.

De lockdown naar aanleiding van het coronavirus, met het bijbehorende tijdelijke verbod op niet-essentiële verplaatsingen, zorgde voor een vernieuwde interesse in lokale producten en lokaal kopen. Het momentum werd aangegrepen om de lokale handel te versterken. In samenwerking met zelfstandigenorganisaties lanceerde VLAIO de website www.koopinjebuurt.be. Ook andere organisaties en initiatieven wezen de weg naar het lokale aanbod. Omdat fysieke winkellocaties in het begin van de coronacrisis dikwijls niet bereikbaar waren, hebben veel lokale handelaars ook extra geïnvesteerd in een website, in een webshop of in thuislevering. De steden en gemeenten namen maatregelen om de lokale ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen.

In het kader van dit thema hebben diverse vragen om uitleg en verschillende gedachtewisselingen aandacht besteed aan de impact en de aanpak van de coronacrisis.

 

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis (23 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Actuele vragen aan minister Hilde Crevits over de toenemende winkelleegstand in stads- en dorpscentra (16 oktober 2019)

Herbekijk de actuele vragen en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over het sensibiliseren van handelaars om te digitaliseren, en over het stopzetten van Storesquare en de introductie van een volwaardig amazon.nl-platform (30 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de mogelijke investeringen van Chinese bedrijven in e-commerce in Vlaanderen (6 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over het dalende aantal bakkers en winkels, en over het handelsvestigingsbeleid (20 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over het lanceren door Facebook van een gratis webshop voor kmo’s (4 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg over aan minister Hilde Crevits openbare aanbestedingen in ‘koop lokaal’-tijden (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top