Search in Vlaams Parlement

Duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

visserij

De visvangst stagneert door overbevissing, vangstbeperkingen en andere maatregelen om de duurzaamheid van de visserij te garanderen. De Belgische vloot voldoet momenteel maar voor ongeveer tien procent van de eigen behoeften. Daarom wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de aquatische voedselbronnen aan te vullen met het zelf kweken van vissen, algen, schaal- en schelpdieren.

Het Vlaams Aquacultuur Platform coördineert sinds 2012 het wetenschappelijk aquacultuuronderzoek aan universiteiten, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Na een moeilijke opstartfase slaagt het aquacultuuronderzoek erin om de theoretische kennis om te zetten in succesvolle kweekprogramma’s in zowel zout als zoet water. Dat gebeurt in gesloten circuits waardoor er geen afvalstromen zijn die het milieu belasten, en in stabiele omstandigheden zodat het toedienen van medicijnen in de meeste gevallen overbodig is.

Maar het opschalen van de productie naar een economisch rendabel aquacultuurbedrijf vraagt grote investeringen, waarbij de economische return soms tien jaar op zich kan laten wachten. Daarom zoekt de aquacultuursector steun om de omslag van wetenschappelijk onderzoek naar concreet ondernemen mee te begeleiden. Het Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS) steunt projecten voor verduurzaming en innovatie in de visserij, en ook in de aqua- en maricultuur. De Vlaamse aquaconsulent adviseert als neutrale partner iedereen die wil investeren of ondernemen in aquacultuur. Met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de schaarse ruimte in het Belgische deel van de Noordzee werden in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 de zones voor hernieuwbare energie ook aangeduid voor aquacultuur. De Blauwe Cluster coördineert een netwerk van bedrijven die activiteiten op zee willen ontwikkelen. Het zoekt daarbij naar samenwerking en meervoudig gebruik, zoals het samenbrengen van schelpdierenkweek en algenkweek, of het samenbrengen van maricultuur en energiewinning in windmolenparken op zee.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Jeremie Vaneeckhout aan minister Hilde Crevits over een geplande mosselboerderij voor de Westkust (8 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over het charter voor de promotie van lokale voeding (7 oktober 2020)
 • van Stefaan Sintobin
 • van Tom Ongena

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stefaan Sintobin aan minister Hilde Crevits over de geplande mosselboerderij (14 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Bart Tommelein aan minister Hilde Crevits over de Vlaamse overheidssteun voor een ILVO-aquacultuurproject voor het kweken van grijze garnalen (14 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over aandacht voor verduurzaming van de visserijsector in de Bewuste Visweek (14 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de bemiddelende rol van de minister in het dossier van een zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort (6 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting over aquacultuur (24 maart 2021)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Bart Tommelein aan minister Hilde Crevits over het Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (31 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzitting over het Visserijrapport 2020 (9 juni 2021)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de impact van het Brexitakkoord op de landbouw en de visserij (9 juni 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Bart Tommelein aan minister Crevits over de verduurzaming van de blauwe economie (14 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 

Scroll to top