Search in Vlaams Parlement

Droogteproblematiek in de landbouw

landbouw droogte

Landbouwactiviteiten vinden grotendeels in open lucht plaats. De landbouwer heeft daarbij geen controle op de weersomstandigheden. Een beperkte landbouwschade behoort dan ook tot de normale risico’s, maar bij uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals de droogte tijdens de zomer van 2019, kan de schade erg groot zijn. Tot eind 2019 kon de landbouwschade in uitzonderlijke omstandigheden gedeeltelijk vergoed worden door het landbouwrampenfonds, op voorwaarde dat het KMI de weersomstandigheden als zeer uitzonderlijk erkende. Vanaf 2020 kunnen landbouwers zich voor uitzonderlijke landbouwschade verzekeren via de zogenaamde brede weersverzekering tegen landbouwschade veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden. In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en in de plenaire vergadering werden vragen gesteld over de uitkering van een vergoeding door het Landbouwrampenfonds en over de overgang naar de brede weersverzekering.

Lees en herbekijk

  • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de erkenning van de droogte van de zomer van 2019 als landbouwramp (23 oktober en 18 december 2019)

Herbekijk de bespreking van 23 oktober 2019 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking van 18 december 2019 en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over droogte in de landbouwsector en over de ondersteuning van investeringen in alternatieve waterbronnen voor de landbouw (10 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Actuele vraag aan minister Hilde Crevits over de verschillende acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiek (1 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top