Search in Vlaams Parlement

Wanneer minstens 31 volksvertegenwoordigers vinden dat een voorstel of ontwerp van decreet discriminerend is om filosofische en ideologische redenen, kunnen ze een motie indienen om de behandeling van dat voorstel of ontwerp te onderbreken. Zodra die motie ingediend is, stopt de bespreking in het Vlaams Parlement.

Wanneer minstens 31 volksvertegenwoordigers vinden dat een voorstel of ontwerp van discriminerend is om filosofische en ideologische redenen, kunnen ze een motie indienen om de behandeling van dat voorstel of ontwerp te onderbreken.

Zodra die motie ingediend is, stopt de bespreking in het Vlaams Parlement.

Daarna oordelen de voorzitters van het Vlaams Parlement, Kamer, Senaat en het Parlement van de Franse Gemeenschap samen of de motie ontvankelijk is.

Indien de motie ontvankelijk is, bekijken de Kamer en Senaat of het betwiste ontwerp of voorstel van bepaalde bevolkingsgroepen inderdaad discrimineert  om filosofische en ideologische redenen.

Indien zowel Kamer als Senaat beslissen dat er geen sprake is van discriminatie, dan kan het voorstel of ontwerp van verder besproken worden in het Vlaams Parlement.

Indien Kamer of Senaat tot de conclusie komen dat er wel sprake is van discriminatie, dan kan het voorstel of ontwerp van niet meer verder besproken worden in het Vlaams Parlement.

De Ideologische alarmbelprocedure werd voor het laatst toegepast in december 2019 in het kader van de wijziging van het decreet rond de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De procedure is beschreven in een wet van 3 juli 1971 en in artikel 73 van het Reglement van het Vlaams Parlement.

Relevante themas

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Scroll to top