Search in Vlaams Parlement

Als afsluiting van de begrotingscyclus dient de Vlaamse Regering per begrotingsjaar ook een "Beleids- en Begrotingsuitvoering" in (de "Rekening"). Dat is het overzicht van de reële uitgaven en inkomsten van een jaar binnen de beleidsdoelstellingen, terwijl een begroting een inschatting is van wat men volgens het beleid zal uitgeven en een raming van de ontvangsten. In de BBT-documenten bij de Rekening worden de inkomsten en uitgaven geëvalueerd in het kader van de begrotingsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid.

Rekening over het Begrotingsjaar 2020

  • Rekening 2020
  • Rapport over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap 2020 

Beleids- en Begrotingstoelichtingen bij de uitvoering van de Begroting 2020

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top