Search in Vlaams Parlement

Dit dossier geeft een beeld van hoe de begroting 2016 wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld. Dit jaar worden ook beleidsbrieven van de Vlaamse ministers behandeld. Alle begrotingsdocumenten en de beleidsbrieven staan in een overzichtelijke tabel bij elkaar.

Begrotingen en Beleidsbrieven

In het eerste jaar van de werden geen beleidsbrieven ingediend. De regering heeft toen 's gemaakt die over het beleid van de volledige 2014-2019 gingen. Dit jaar worden wel beleidsbrieven gevoegd bij de .

In de die ze heeft ingediend schat de regering de totale en uitgaven op ongeveer 37,5 miljard euro.

Tijdschema van de behandeling in 2015

Het parlement moet de goedkeuren voor het begin van 2016. Daarom is er een duidelijke timing uitgewerkt om de te behandelen.

Eind oktober 2015

De Vlaamse Regering dient de ontwerpbegroting in bij het Vlaams Parlement

November-begin december 2015

De onderdelen van de uitgavenbegroting en de beleidsbrieven worden besproken in de vakcommissies
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting bespreekt eveneens de inkomstenbegroting

Begin december 2015

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verzamelt alle opmerkingen van de verschillende andere commissies, en houdt de slotstemming over de begrotingsdocumenten

15-17 december 2015

De plenaire vergadering bespreekt het geheel van de begroting, en houdt de eindstemming.

December 2015- januari 2016

De plenaire vergadering bespreekt de moties die de volksvertegenwoordigers hebben ingediend over de beleidsbrieven.

In welke documenten vind ik de begroting?

Begroting 2016

Toelichtingen

Adviezen en verslagen adviesorganen

Beleidsbrieven 2016

Minister-president Geert Bourgeois

Minister Hilde Crevits

Minister Liesbeth Homans

Minister Annemie Turtelboom

Minister Ben Weyts

Minister Jo Vandeurzen

Minister Philippe Muyters

Minister Joke Schauvliege

Minister Sven Gatz

 

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top