Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. De controle gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie, en kan ook beleidswijzigingen inhouden.

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2019

Begrotingsteksten

Amendementen en

Toelichtingen

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top