De Vlaamse Regering houdt minstens en keer per jaar een begrotingscontrole. Ze dient dan ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. De controle gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie, en kan ook beleidswijzigingen inhouden.

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2019

Begrotingsteksten

Amendementen en

Toelichtingen

Relevante thema's

Begroting

Financiën

Scroll to top