Elk voorjaar houdt de Vlaamse Regering een begrotingscontrole. Rond eind april dient ze ontwerpen van aanpassingen op de begrotingsdecreten (middelen en uitgaven) van het lopende jaar in bij het Vlaams Parlement. Dit is de zogenaamde ‘begrotingsaanpassing’. De controle gebeurt op basis van de recentste cijfers uit de verschillende beleidsdomeinen, die rekening houden met verwachtingen in verband met de evolutie van groei en inflatie. Een begrotingsaanpassing kan ook wijzigingen in het beleid inhouden.

Begrotingsaanpassing 2018

De Vlaamse Regering heeft eind april 2018 de documenten bij het Vlaams Parlement ingediend om de aan te passen. Het parlement bespreekt ze in de maanden mei en juni. De aanpassing is een verplicht onderdeel van de begrotingscyclus. De aanpassing moet helemaal klaar zijn voor 30 juni van het begrotingsjaar.

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2018

Aanpassing van de middelenbegroting 2018 (18 (2017-2018) nr. 1)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 (programmadecreet) (1570 (2017-2018)-1)

Toelichtingen bij de aanpassing  2018

Algemene toelichting bij de begrotingsaanpassing 2018 (17 (2017-2018) nr. 1)

Verslagen over de begrotingsaanpassing

(de verslagen worden aangevuld na bespreking in de respectieve commissies)

 

Andere documenten en besprekingen

 

Meer informatie

Relevante thema's

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top