Search in Vlaams Parlement

Na zes maanden in een kalenderjaar past de Vlaamse Regering de begroting voor het jaar aan op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven en ontvangsten. Dit dossier bevat alle begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2017.

Begrotingsaanpassing 2017

De Vlaamse Regering heeft begin mei 2017 de documenten bij het Vlaams Parlement ingediend om de te herzien. Het parlement bespreekt ze gedurende de maanden mei en  juni. De aanpassing is een verplicht onderdeel van de begrotingscyclus, en moet afgerond zijn voor 30 juni van het begrotingsjaar.

 

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2017

Aanpassing van de uitgavenbegroting 2017 (19 (2016-2017) nr. 1) (pdf)

Aanpassing van de middelenbegroting 2017 (18 (2016-2017) nr. 1) (pdf)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 (programmadecreet) (1151 (2016-2017)-1)

 

Toelichtingen bij de aanpassing  2017

Algemene toelichting (17 (2016-2017) nr. 1) (pdf)

 

Andere documenten en besprekingen

Ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2017 (pdf)

Onderzoek door het Rekenhof van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017  (pdf)

Relevante themas

Thema Begroting

Begroting

Thema Financiën

Financiën

Scroll to top