Na zes maanden in een kalenderjaar past de Vlaamse Regering de begroting voor het jaar aan op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven en ontvangsten. Dit dossier bevat alle begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing 2016.

Begrotingsherziening 2016

De Vlaamse Regering heeft begin mei 2016 de documenten bij het Vlaams Parlement ingediend om de te herzien. Het parlement bespreekt ze gedurende de maanden mei en  juni. De aanpassing is een verplicht onderdeel van de begrotingscyclus, en moet afgerond zijn voor 30 juni van het begrotingsjaar.

Begrotingsdocumenten voor de begrotingsherziening 2016

Aanpassing van de uitgavenbegroting 2016 (19 (2015-2016) nr. 1) (pdf)

Aanpassing van de middelenbegroting 2016 (18 (2015-2016) nr. 1) (pdf)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 (programmadecreet) (764 (2015-2016)-1) (pdf)

Toelichtingen bij de aanpassing  2016

Algemene toelichting (17 (2015-2016) nr. 1) (pdf)

Toelichting per programma.

Andere documenten en besprekingen

Evaluatie van de SERV over het begrotingsbeleid 2016 van de Vlaamse Gemeenschap (pdf)

Relevante thema's

Begroting

Financiën

Scroll naar boven