Search in Vlaams Parlement

Dierproeven

Dierproeven

Het Vlaamse regeerakkoord (pdf) wil dierproeven zo veel mogelijk voorkomen door te investeren in alternatieven. Minister Ben Weyts, bevoegd voor het dierenwelzijn, zal een rondetafel met de sector organiseren om een concreet actieplan uit te werken.

De leden van de commissie Dierenwelzijn hebben dat voornemen nauwlettend in de gaten gehouden door vragen aan de minister te stellen. De klap op de vuurpijl was de slechte score van België in een rapport van de Europese Commissie over het gebruik van dierenproeven, dat Gaia begin februari voor het voetlicht bracht.

Lees en herbekijk

  • Bespreking van de algemene uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Dierenwelzijn 2019-2024 (4 december 2020)

Lees het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Lees de beleidsnota Dierenwelzijn 2019-2024

Herbekijk de bespreking

Lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over inbreuken op het dierenwelzijn bij proefdieren (11 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts over het gebruik van proefdieren en de slechte Europese score van België met betrekking tot dierproeven (19 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over het honoreren van positieve controles door de inspectie Dierenwelzijn (11 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over de inbreuken op het uitvoeren van dierproeven (6 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over de rondetafel inzake het proefdiergebruik (20 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Bespreking van de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2020 (27 mei 2020)

Lees het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Herbekijk de bespreking

Lees het verslag

Scroll to top