Search in Vlaams Parlement

Dierenwelzijn in de slachthuizen

dierenwelzijn slachthuis

Undercover gefilmde beelden van een reeks wantoestanden in de reguliere slachthuizen en kippenkwekerijen gaven in 2017 aanleiding tot grote verontwaardiging en debat.  De sector en de dienst Dierenwelzijn sloten in april 2017 een convenant af. In uitvoering hiervan liet de minister een rapport over het dierenwelzijn in de slachthuizen opstellen. Een aanpassing van de dierenwelzijnswet regelde ook de onafhankelijke rol van de animal welfare officer binnen het bedrijf. De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn stelden meerdere vragen over het onderwerp, bespraken het rapport en keurden de wetsaanpassing goed.

Lees en herbekijk

 • Actuele vraag van Bart Caron aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de schandalen in de agro-industrie

  Actuele vraag van Chris Janssens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de wantoestanden in scharrelkippenkwekerijen

  Actuele vraag van Els Robeyns aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de controles inzake dierenwelzijn, inzonderheid wat de kooihuisvesting van legkippen betreft

  Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het dierenwelzijn van kippen in scharrelstallen

  Actuele vraag van Jelle Engelbosch aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de undercoverbeelden van dierenleed in een legkippenbedrijf

  Lees en herbekijk de actuele vragen van 8 november 2017

Scroll to top