Search in Vlaams Parlement

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC: partnerschap in gelijkwaardigheid of hiërarchie?

Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Een Brusseldecreet moet de krijtlijnen in de relatie Vlaanderen-VGC en de financiële stromen vastleggen, met een duidelijk afsprakenkader, een strategisch meerjarenplan en een modern begrotings- en rekeningstelsel. Een voorstel van Brusseldecreet is in de vorige legislatuur gestrand. Benjamin Dalle, de huidige minister van Brussel, kondigt een nieuw Brusseldecreet aan.

Er bestaat geen eensgezindheid tussen de Vlaamse politieke partijen over hoe dat partnerschap eruit moet zien. Voor de oppositiepartijen Groen en sp.a moet de VGC meer autonomie krijgen met een onvoorwaardelijke dotatie, in een relatie van gelijkwaardigheid. Voor de meerderheidspartijen, vooral de N-VA, moeten de middelen voor de VGC gekoppeld worden aan meer voorwaarden en een betere controle door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Lees en herbekijk

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen in de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (16 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over een nieuw Brusseldecreet (6 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (6 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top