Search in Vlaams Parlement

De stikstofproblematiek, crux in de verdere ruimtelijke en economische ontwikkeling

klimaat uitstoot

Tijdens de vorige zittingsperiode 2014-2019 werd een voorlopig PAS-kader (Programmatische Aanpak Stikstof) ingevoerd. De huidige Vlaamse Regering wil een definitief PAS-kader opmaken. In het stikstofarrest van 25 februari 2021 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat alleen verwijzen naar de PAS niet volstaat om te voldoen aan artikel 26bis en 36ter van het Natuurdecreet. Op 25 februari 2021 werd daardoor voor de eerste keer in Vlaanderen een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een landbouwbedrijf geweigerd op basis van de stikstofuitstoot. Volgens de rechter kan het bedrijf niet bewijzen dat een nabijgelegen Natura 2000-gebied niet verder wordt aangetast door de uitbreiding.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen noemde de stikstofregelgeving te laks en niet wetenschappelijk onderbouwd. Daarmee viseert het de voorlopige stikstofregeling die tijdens de vorige zittingsperiode werd ingevoerd.

Op 2 mei 2021 heeft minister Zuhal Demir via een ministeriële instructie richtlijnen verstuurd aan al haar administraties en alle vergunningverlenende overheden om ervoor te zorgen dat belangrijke investeringsprojecten niet in het slop raken. Dat is nodig om de periode op te vangen tot de Vlaamse Regering een definitief stikstofkader vastlegt.

Herbekijk en lees

Herbekijk en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het Mestrapport 2020 (5 januari 2021)

Herbekijk en lees het verslag

 • Actuele vragen (6 januari 2021)
 • van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir over investeringen in de Antwerpse haven en de aanpak van de stikstofproblematiek
 • van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits over het PAS-programma en het potentieel effect van de stikstofproblematiek op de Vlaamse economie

Herbekijk en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir over de mededeling aan de Vlaamse Regering over de Programmatische Aanpak Stikstof (2 februari 2021)

Herbekijk en lees het verslag

 • Hoorzitting over afvalverbranding (23 februari 2021)
  Herbekijk en lees het verslag
 • actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen (3 maart 2021)
  Herbekijk en lees het verslag
 • Hoorzitting over de Programmatische Aanpak Stikstof (9 maart 2021)
  Herbekijk en lees het verslag
 • Vraag om uitleg van Stijn Bex aan minister Zuhal Demir over de omgevingsvergunning voor het BROEKLIN-project in Machelen (20 april 2021)
  Herbekijk en lees het verslag
 • Vraag om uitleg van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir over de voorlopige regeling van de Programmatische Aanpak Stikstof om een maximale rechtszekerheid te garanderen aan een vergunningverlenende overheid (4 mei 2021)
  Herbekijk en lees het verslag
 • Vragen om uitleg en Interpellaties (2 juni 2021)
  • van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir over de richtsnoeren bij de voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof
  • van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir over het protest van het departement Landbouw en Visserij tegen de tijdelijke stikstofregeling van de Vlaamse Regering
  • van Mieke Schauvliege aan minister Hilde Crevits over de houding van de landbouwadministratie ten aanzien van de tijdelijke stikstofregeling van de Vlaamse Regering
  • van Wilfried Vandaele over de houding van het Departement Landbouw en Visserij in het stikstofdossier

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • motie van Bart Dochy, Joris Nachtergaele, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Arnout Coel tot besluit van de op 2 juni 2021 in commissie gehouden interpellaties
  • door Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir over het protest van het departement Landbouw en Visserij tegen de tijdelijke stikstofregeling van de Vlaamse Regering; en
  • door Mieke Schauvliege aan minister Hilde Crevits over de houding van de landbouwadministratie ten aanzien van de tijdelijke stikstofregeling van de Vlaamse Regering

Lees de motie

 • Schriftelijke vraag van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir over gesubsidieerd terreinbeheer door natuurorganisaties - Aanpak stikstof (18 juni 2021
  Lees het verslag
 • Vraag om uitleg van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir over de oproep van het Algemeen Boerensyndicaat naar meer werkbare regels en een menselijker beleid ten aanzien van de landbouw (6 juli 2021)

Herbekijk en lees het verslag

Scroll to top