Search in Vlaams Parlement

De sportwereld: zwaar getroffen door de coronacrisis

sport corona

In het jaarverslag 2019-2020 werd al aangegeven hoe zwaar de sportwereld door de coronacrisis is getroffen. Tegen de zomer van 2020 was door de versoepelingen een en ander opnieuw mogelijk geworden, maar vanaf het najaar gingen weer verregaande verstrengingen in. In de lente van 2021 werd dan geleidelijk de terugkeer naar het normale sportleven ingeluid. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media volgde de situatie op de voet en stelde geregeld vragen om uitleg aan minister van Sport Ben Weyts.

Ook de besteding van de coronanoodfondsmiddelen bleef geregeld de aandacht van het Vlaams Parlement opeisen. De Vlaamse Regering heeft naast rechtstreekse noodsteun ook een groot deel van de middelen die bestemd zijn voor cultuur, jeugdbeleid en sport, in het Gemeentefonds gestort. Gemeentebesturen kunnen ze naar eigen inzicht over die sectoren verdelen, op basis van de lokale behoeften. Een verklaring van minister Weyts dat die middelen in eerste instantie sportdoeleinden moeten dienen, bracht een aantal volksvertegenwoordigers ertoe om zowel aan minister Weyts zelf als aan minister-president Jan Jambon vragen daarover te stellen.

Dat het soms snel kan gaan, bleek bij een verzoekschrift om weer indoor yogalessen toe te staan. Minister Weyts kondigde in de commissiebespreking van 11 mei 2021 aan dat het verbod op dergelijke indooractiviteiten mogelijk nog dezelfde dag zou worden opgeheven en bevestigde dat kort daarna via e-mail.

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts over de verdeling van de middelen van het noodfonds voor de sportsector (7 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts (28 oktober 2020)
  • van Annick Lambrecht over de wijziging van de coronamaatregelen in de sportsector
  • van Johan Deckmyn over de toepassing van de code oranje in de sport
  • van Steven Coenegrachts over de verstrengde maatregelen voor de sportsector

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Johan Deckmyn aan minister Ben Weyts over het toepassen van het coronaprotocol van het betaalde voetbal (9 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Maaike De Rudder aan minister Ben Weyts over topsport tijdens corona (9 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Johan Deckmyn aan minister Ben Weyts over een versnelde coronavaccinatie van topsporters (20 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Steven Coenegrachts aan minister Ben Weyts over het plaatsvinden van binnensporten (20 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts (3 februari 2021)
  • van Annick Lambrecht over de financiële impact van de stopzetting van de amateurcompetities op de voetbalverenigingen
  • van Johan Deckmyn over de problemen in het amateurvoetbal en de ondersteuning ervan

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht aan minister Ben Weyts over coronanoodleningen voor sportclubs (3 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Stephanie D’Hose aan minister-president Jan Jambon over de bewering van de Vlaamse minister van Sport over de besteding van de middelen uit het noodfonds voor het lokale verenigingsleven (11 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Johan Deckmyn aan minister Ben Weyts over de tegenstrijdige verklaringen over de al dan niet prioritaire aanwending van het noodfonds voor de ondersteuning van sportverenigingen (24 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Kris Van Dijck aan minister Ben Weyts over de organisatie van sportwedstrijden in het kader van de versoepelingen van de coronamaatregelen (5 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Ben Weyts (12 mei 2021)
  • van Maaike De Rudder over sportachterstand door de coronacrisis
  • van Steven Coenegrachts over de sportachterstand bij kinderen en jongeren

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verzoekschrift tot het hervatten van indoor yogalessen

Herbekijk de bespreking in de commissie van 12 mei 2021 en lees het verslag

Herbekijk de verslaggeving in de plenaire vergadering van 2 juni 2021 en lees het verslag

Schriftelijke vragen

 • Schriftelijke vraag van Brecht Warnez aan minister Ben Weyts over Vlaamse Trainersschool (VTS) – Impact corona (27 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts over Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) 2021 Sport - Verdeling middelen door lokale besturen (27 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts over Huur sportinfrastructuur – Betaalbaarheid (10 februari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Caroline Gennez aan minister Ben Weyts over Publieke infrastructuur – Investeringen in CO2-meters en ventilatiesystemen (8 maart 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove aan minister Ben Weyts over Paardensector – Ondersteuning in tijden van corona (7 juli 2021)

Lees het verslag

Scroll to top