Search in Vlaams Parlement

De nieuwe sociale huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020

huur

Tijdens de vorige zittingsperiode werd de huurprijsberekening voor sociale woningen gewijzigd. De sociale huurprijs wordt sinds 1 januari 2020 berekend op basis van de inkomsten van alle gezinsleden, de objectief geschatte marktwaarde van de woning en een energiecorrectie.

Die aanpassing veroorzaakte onder meer een stijging van de huurprijs voor sociale huurders met inwonende meerderjarige kinderen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangen. Zowel in de commissie als in de plenaire vergadering werden daarover vragen gesteld. Minister van Wonen Matthias Diependaele kondigde een grondige evaluatie aan.

Een voorstel van decreet om de IVT niet meer in rekening te brengen bij de bepaling van de sociale huurprijs werd eind januari 2020 nog verworpen door de commissie, maar de Vlaamse Regering besliste toch om de regeling in die zin bij te sturen na een gedeeltelijke evaluatie begin februari 2020.

De marktwaardebepaling van sociale woningen kwam aan bod bij een vraag om uitleg, de bespreking van het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst en twee verworpen voorstellen van resolutie.

In een gedachtewisseling met de minister en actoren op het terrein besprak de commissie de volledige analyse van de nieuwe sociale huurprijsberekening, die eind april 2020 aan de commissie werd bezorgd.

 

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over de huurprijsberekening in de sociale huursector (7 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Matthias Diependaele over de nieuwe sociale huurprijsberekening (4 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Matthias Diependaele over de nieuwe sociale huurprijsberekening (8 januari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 93 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (23 januari 2020)

Lees het voorstel van decreet

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Matthias Diependaele over de huurprijzen van sociale woningen (29 januari 2020)

Herbekijk bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Matthias Diependaele over de nieuwe sociale huurprijsberekening (5 februari 2020)

Herbekijk en lees:

 • Vraag om uitleg aan minister Matthias Diependaele over marktwaardeberekening van sociale woningen die aan renovatie of sloop toe zijn (5 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Bespreking van het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst, met Bart Weekers, Vlaams ombudsman, Annemarie Hanselaer, onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst, en Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (12 maart 2020)

Lees het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie tot wijziging van artikel 39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (14 mei 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over het rapport van Wonen-Vlaanderen over de analyse van de gewijzigde sociale huurprijsberekening, met Dominique Van Hollebeeke (agentschap Wonen-Vlaanderen), Björn Mallants (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Geert Inslegers (Vlaams Huurdersplatform) en Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (4 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Voorstel van resolutie over de aanpassing van de grenswaarden voor de berekening van de patrimoniumkorting aan de evolutie van de marktwaarde tussen 2008 en 2020 (9 juli 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees meer over de sociale huurprijsberekening op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen

Scroll to top