Search in Vlaams Parlement

De invoering van een verslagmoment van de EU-raden

EU vlag

Met de introductie van een verslagmoment van de EU-raden wil de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Ontwikkelingssamenwerking en Toerisme de ontwikkelingen in de Europese instellingen van nabij volgen en zo de vinger aan de pols houden.

Op 26 mei 2020 gaf Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, voor het eerst in de commissie een uitgebreide toelichting bij de diverse issues die op die Europese topontmoetingen aan bod kwamen.

Lees en herbekijk

  • Verslagmoment over de Europese ministerraden van februari tot en met mei 2020 met Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (26 mei 2020)

Bekijk het verslagmoment en lees het verslag

  • Verslagmoment over de Europese ministerraad van 19 juni 2020 met Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (23 juni 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

Scroll to top