Search in Vlaams Parlement

De impact van de coronacrisis op de mobiliteit

corona en vervoer

De coronacrisis had ook een aanzienlijke impact op de mobiliteit. Door de lockdown verdwenen files als sneeuw voor de zon, zakte het gebruik van het openbaar vervoer en taxi’s als een pudding in elkaar en scheerde het fietsgebruik hoge toppen. Werven van wegwerkzaamheden werden tijdelijk stilgelegd en liepen vertraging op, rijscholen, rijexamencentra en autokeuringscentra gingen dicht. Wat zijn de gevolgen voor de inkomsten en het budget van De Lijn? Wat met de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer? Is het veilig om het openbaar vervoer te gebruiken? Heeft de coronacrisis ook een impact op systemen van gedeelde mobiliteit? En is er nog een toekomst voor die deelsystemen en voor het openbaar vervoer? Die thema’s kwamen aan bod in een gedachtewisseling, een aantal vragen en een voorstel van decreet.

Lees en herbekijk

 • Gedachtewisseling over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Mobiliteit en Openbare Werken (16 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling

Lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters over de toepassing van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer en de implementatie van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad bij De Lijn (29 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de veiligheid bij De Lijn in het kader van de corona-exitstrategie en het afraden van het gebruik van deelfietsen bij het heropstarten van de economie na de coronacrisis (30 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Lydia Peeters over het heropstarten van de belbus bij de corona-exit (7 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Lydia Peeters over onveilige situaties die coronabesmettingen kunnen genereren op trams en bussen en over de stakingsdreiging bij De Lijn wegens het gebrek aan bescherming tegen het coronavirus (13 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de preventie van coronabesmettingen en de eerste fase van de corona-exitstrategie bij De Lijn (14 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de toepassing van social distancing en het toenemende aantal reizigers op bussen en trams van De Lijn ten gevolge van de corona-exit (28 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Lydia Peeters over de mobiliteit na corona (4 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Lydia Peeters over het dragen van mondmaskers door chauffeurs van De Lijn (4 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer in postcoronatijden en de kansen om het mobiliteitsgedrag bij de Vlaming te veranderen (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Lydia Peeters over de impact van de corona-exit op de werking en het budget van De Lijn (18 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Lydia Peeters over de lange wachttijden aan de Vlaamse autokeuringscentra (24 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Lydia Peeters over de lange wachttijden voor het afleggen van het rijexamen (9 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis (15 juli 2020)

Lees het voorstel van decreet

Herbekijk de bespreking van het voorstel van decreet en lees het verslag

Scroll to top