Search in Vlaams Parlement

De impact van corona op het toerisme

corona en toerisme

De maatregelen voor de volksgezondheid, zoals het sluiten van toeristische bestemmingen en attracties en het opleggen van afstandsregels, zorgden vanaf dag één voor een grote impact op de toeristische sector. Toerisme is belangrijk voor Vlaanderen: de sector is goed voor een bruto toegevoegde waarde van 5,4 miljard euro en 280.000 arbeidsplaatsen.

De eerste twee vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de impact van de coronacrisis op het toerisme kwamen al op 4 februari 2020 aan bod, ruim een maand voor duidelijk zou worden welke impact het coronavirus op onze samenleving zou hebben en anderhalve maand voor de lockdown van kracht werd.

Op 18 maart vond in de plenaire vergadering een actualiteitsdebat plaats waarin de eerste steunmaatregelen voor de toeristische sector toegelicht werden. Vanaf 21 april kwam de commissie via videconferentie bijeen om zich te buigen over de gevolgen van de crisis voor de sector. Tijdens de gedachtewisselingen gaf de minister een stand van zaken en vervolgens lichtte ze haar beleid verder toe via vragen om uitleg in de commissie.

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de impact van het coronavirus op toerisme (4 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actualiteitsdebat met minister Zuhal Demir over de aanpak van de coronacrisis (18 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actualiteitsdebat over de aanpak van de coronacrisis, onder meer op het beleidsdomein Toerisme (8 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme met minister Zuhal Demir (21 april 2020)

Herbekijk en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme met minister Zuhal Demir (5 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Zuhal Demir over de resultaten van het overleg met de kustburgemeesters betreffende de heropstart van het kusttoerisme (13 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Zuhal Demir over de concrete uitwerking en implementatie van de evenementenmatrix met het oog op een veilige en gecontroleerde heropstart van de evenementensector (27 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme voortgangsrapportage met minister Zuhal Demir van (9 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos om kamperen in de vrije natuur aan te moedigen(16 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Zuhal Demir over de heropening van grote vakantiewoningen (16 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de promotie van het binnenlands toerisme tijdens de komende zomermaanden (16 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het overleg tussen Vlaanderen en Nederland over het toerisme gedurende de coronacrisis (14 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over het CERM-evenementenloket (14 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de onduidelijke regelgeving voor grotere vakantiewoningen (14 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir over de impact van het coronaverbod op toerisme van buiten Europa (14 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Zuhal Demir de spreiding van toerisme in de ruimte én in de tijd (14 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme voortgangsrapportage met minister Zuhal Demir (15 september 2020)

Herbekijk de bespreking

Scroll to top