Search in Vlaams Parlement

De coronacrisis in het onderwijs

corona en onderwijs

De coronacrisis heeft een grote impact op het onderwijs. Scholen en universiteiten gingen een tijdlang dicht. Al zoekend, maar met veel energie en creativiteit, werd overgestapt op afstandsonderwijs en scholen zorgden voor de opvang van leerlingen. Na de paasvakantie werd aanloopleren geïntroduceerd en na de heropening in fasen konden leerlingen in meer of mindere mate opnieuw les volgen op school. Er werd geprobeerd om toch nog een waardevol en aangenaam einde van het schooljaar te organiseren. Voor het schooljaar 2020-2021 is het de bedoeling om met een kleurencode duidelijkheid en perspectief te bieden.

De Commissie voor Onderwijs hield de vinger aan de pols en organiseerde gedachtewisselingen met minister Ben Weyts en hoorzittingen met scholieren en studenten. Door middel van decreten en resoluties werden noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd om het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs door de crisis te loodsen.

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisselingen over de impact van de coronacrisis op het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (9 april, 23 april en 7 mei 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling van 9 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 23 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 7 mei 2020 en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over de start van het leerplichtonderwijs op 1 september (21 augustus 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling  en lees het verslag

  • Hoorzitting over de ervaringen van scholieren met de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie (2 juni 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzittingen over de ervaringen van scholieren en studenten tijdens de coronacrisis en het perspectief voor het volgende academiejaar (1 juli 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Voorstel van resolutie over enkele noodzakelijke aanpassingen in de projectoproep rond zomerscholen (4 juni 2020)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Voorstellen van resolutie (28 mei en 10 juni 2020)

-  over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren

Lees het voorstel van resolutie

-  over het garanderen van de studiekansen op langere termijn voor studenten hoger onderwijs in het licht van de coronacrisis

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie van 28 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 10 juni 2020 en lees het woordelijk verslag

  • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 (15 juli 2020)

Lees het voorstel van decreet

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering en lees het woordelijk verslag

  • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (6 mei 2020)

Lees het voorstel van decreet

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering en lees het woordelijk verslag

  • Voorstel van bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft (6 mei 2020)

Lees het voorstel van bijzonder decreet

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering en lees het woordelijk verslag

  • Actualiteitsdebatten in plenaire vergadering over de aanpak van de coronacrisis, onder meer op het beleidsdomein Onderwijs

Herbekijk de bespreking (1 april 2020) en lees het verslag

Herbekijk de bespreking (15 april 2020) en lees het verslag

Scroll to top