Search in Vlaams Parlement

De coronacrisis en het sportbeleid

corona en sport

De sportsector is door de coronacrisis ongenadig getroffen. Topsportcompetities zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen, publieksevenementen zoals de Antwerp 10 Miles en We Ride Flanders, maar ook een bezoek aan het zwembad of de training bij de lokale recreatieve sportclub, alles werd node afgelast of uitgesteld. Na de initiƫle lockdown kwamen wedstrijden en trainingen schoorvoetend weer op gang, onder restrictieve veiligheidsmaatregelen en zonder publiek. De schade voor de sector was dan ook meer dan aanzienlijk.

De Vlaamse Regering schoot de noodlijdende gesubsidieerde sectoren, waaronder de sportsector, te hulp met een noodfonds dat aanvankelijk op 200 miljoen euro werd geraamd en uiteindelijk op 300 miljoen euro is begroot. Daarvan is 10 miljoen euro rechtstreeks bestemd voor het beleidsveld Sport, met onder andere de sportfederaties. Nog substantiƫler is de onrechtstreekse steun, aangezien 87 miljoen euro uit het noodfonds naar de gemeentebesturen gaat met de opdracht om dat geld prioritair in hun sportbeleid te investeren.

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisselingen met minister Ben Weyts over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Sport (29 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Gedachtewisseling met minister Ben Weyts over het noodfonds van de Vlaamse Regering (3 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Hoorzitting over de rekenmethodiek bij de raming van de coronaschade (2 juli 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over de exitstrategie in de sport (27 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over richtlijnen voor zwembaden (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking in plenaire vergadering en lees het verslag

Scroll to top