Search in Vlaams Parlement

De coronacrisis en het jeugdbeleid

corona en jeugd

De coronacrisis was voor kinderen en jongeren een zware dobber. Tijdens de lockdown bleven de schoolpoorten toe en zat de jeugd haast letterlijk thuis opgesloten. Uitgaan met vrienden, zich uitleven in de jeugdbeweging en andere mogelijkheden tot ontspanning en sociaal leven werden in de kiem gesmoord.

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wisselde over die situatie meermaals van gedachten met minister van Jeugd Benjamin Dalle. Aan bod kwamen erg uiteenlopende aspecten, zoals de gevolgen van de coronamaatregelen voor de jeugdbewegingen, jeugdhuizen en jeugdwerkers, een gericht communicatieaanbod over de coronamaatregelen en de kinderrechten die door de crisis extra onder druk zijn gezet. Op 28 mei 2020 hoorde de commissie in de Koepelzaal getuigenissen van kinderen en jongeren over hun ervaringen met de lockdown. De nadruk lag vooral op de kwetsbare kinderen en jongeren, die door de crisis de bestaande problemen alleen acuter zagen worden.

Net als andere gesubsidieerde sectoren kan de jeugdsector rekenen op rechtstreekse steun en onrechtstreekse steun (via de gemeentebesturen) uit het coronanoodfonds van 300 miljoen euro. Ook over de verdeling daarvan wisselde de commissie van gedachten met minister Dalle.

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisselingen met minister Benjamin Dalle over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Jeugd (9 april en 7 mei) en over het noodfonds van de Vlaamse Regering (14 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling van 9 april 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 7 mei 2020 en lees het verslag

Herbekijk de gedachtewisseling van 4 juni 2020 en lees het verslag

  • Hoorzitting over de ervaringen van kinderen en jongeren met de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie (28 mei 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Hoorzitting over de rekenmethodiek bij de raming van de coronaschade (2 juli 2020)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Benjamin Dalle (30 april, 28 mei, 11 juni en 9 juli 2020)

-  over het tententekort (30 april 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

-  over Generatie Veerkracht (28 mei 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

-  over jongeren met geldproblemen (28 mei 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

-  over muzische workshops en kampen (11 juni 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

-  over kampeerplaatsen (11 juni 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

-  over de zomerkampen (9 juli 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

-  over het noodfonds voor de jeugdsector (9 juli 2020)
Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Actuele vragen aan minister Benjamin Dalle

- over de annulatie van kampen en jeugdwerkinitiatieven (22 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

- over het kindperspectief bij de lockdown en coronamaatregelen (20 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

- over het Grote Buitenspeelonderzoek (8 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Verzoekschrift over meerdaagse trektochten (2 en 15 juli 2020)

Herbekijk de bespreking in de commissie op 2 juli 2020 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering op 15 juli 2020 en lees het verslag

  • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking in plenaire vergadering en lees het verslag

Scroll to top