Search in Vlaams Parlement

De coronacrisis en het cultuurbeleid

corona en cultuur

De impact van de coronacrisis op de cultuursector is loodzwaar. Zalen en musea gingen eerst op slot, en na de heropening kon hun capaciteit maar beperkt worden benut. Allerlei preventiemaatregelen bemoeilijkten optredens en productie. Makers en organisatoren stapelden de verliezen op en raakten in ademnood. Het publiek van zijn kant, dat in tijden van isolement en onzekerheid net troost zoekt in een portie cultuur, bleef in de kou staan door de vele afgelastingen.

De Vlaamse Regering schoot de noodlijdende gesubsidieerde sectoren, waaronder de cultuursector, te hulp met een noodfonds dat aanvankelijk op 200 miljoen euro werd geraamd en uiteindelijk op 300 miljoen euro is begroot. De parlementaire focus lag op twee sporen: de financiële reddingsoperatie met onder meer het noodfonds en een exitstrategie waarin geleidelijk aan weer meer culturele evenementen en producties mogelijk werden.

Lees en herbekijk

 • Gedachtewisseling met minister-president Jan Jambon over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Cultuur (9 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling met minister-president Jan Jambon over het noodfonds van de Vlaamse Regering (3 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Hoorzitting over de rekenmethodiek bij de raming van de coronaschade (2 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister-president Jan Jambon over de noodkreet van de culturele sector (13 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister-president Jan Jambon over de corona-exit voor de amateurkunsten (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de impact op de festivalsector (30 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister-president Jan Jambon over het noodfonds (30 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de steun aan de erfgoedsector (30 april 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de heropening van de boekhandels (7 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de evenementen in het kader van Event Flanders (28 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de Boekenbeurs (28 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de drive-inparty’s (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over muzische workshops en kampen (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de corona-exitplannen voor de cultuursector (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020 (11 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de cultuurparticipatie na de heropstart (2 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de uitrol van het noodfonds (9 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (17 juni 2020)

Herbekijk de bespreking in plenaire vergadering en lees het verslag

Scroll to top