Search in Vlaams Parlement

De coronacrisis in de landbouw en visserij

corona en landbouw

Van april 2020 tot het einde van het zittingsjaar werden alle sectoren getroffen door de coronacrisis. De Economic Risk Management Group van de Federale Regering erkende de voedselbevoorrading als een essentiële sector die niet mocht stilvallen. De landbouw en de visserij moesten samen met de hele agrovoedingsketen zorgen voor de nodige bevoorrading. Maar het naleven van de veiligheidsvoorschriften in bedrijven en op vissersvaartuigen zorgde voor verhoogde kosten, terwijl door de sluiting van de horeca de prijzen van veel voedingsproducten kelderden. Veel landen sloten bovendien de grenzen voor goederen- en personenverkeer waardoor de internationale handel stilviel, met dramatische gevolgen voor de export. Er konden onvoldoende seizoensarbeiders uit Oost-Europese landen worden aangeworven voor onder meer de fruitpluk en in de visserijsector werd een stilligregeling uitgewerkt om de aanvoer van vis te beperken.

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en in de plenaire vergadering werden vragen gesteld over de impact van de coronacrisis op de landbouw en visserij, en op de samenleving op het platteland. Daarnaast werden er in de commissie gedachtewisselingen gehouden met ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir. In de nasleep van de coronacrisis onderzocht de commissie samen met externe deskundigen en vertegenwoordigers van de sector welke evoluties zich tijdens de coronacrisis voordeden en welke lessen voor de toekomst daaruit kunnen worden getrokken.

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de kelderende visprijzen door de coronacrisis en de ondersteuning van de visserijsector (6 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de aanvoer van vis op de Vlaamse visveilingen (6 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de LEADER-projecten als hefboom voor het plattelandsbeleid na de coronacrisis (13 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de extra steun aan landbouw en voedselverwerking op basis van Europese maatregelen (13 mei 2020)

Lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over het verwachte tekort aan seizoenarbeiders (13 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers en over het overschot aan varkensvlees (20 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over een kindvriendelijke corona-exitstrategie (27 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de voorlopige tijdelijke stillegregeling voor de Vlaamse visserijsector in het kader van de coronacrisis (27 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan onze landbouwers (27 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de toekenning van steun uit het noodfonds aan de aardappelsector en over de verdeelsleutel voor coronacompensaties voor de landbouw en de sierteelt (10 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de bevraging van de Vlaamse Landmaatschappij over de impact van de coronacrisis op het platteland (10 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (8 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over de exportsteun voor de landbouwsector en voor de herlancering van de Vlaamse voedselexport (8 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling met ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir (8 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling

Lees het verslag

 • Gedachtewisseling met ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir (29 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling

Lees het verslag van de gedachtewisseling met minister Zuhal Demir

Lees het verslag van de gedachtewisseling met minister Hilde Crevits

 • Hoorzittingen over de impact van de coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid (3 juni, 17 juni en 1 juli 2020)

Herbekijk de hoorzitting van 3 juni 2020 en lees het verslag

Herbekijk de hoorzitting van 17 juni 2020 en lees het verslag

Herbekijk de hoorzitting van 1 juli 2020 en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Hilde Crevits over de steunmaatregelen voor de noodlijdende aardappelsector (6 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag aan minister Hilde Crevits over de relancestrategie voor de Vlaamse visserijsector (8 juli 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top