Search in Vlaams Parlement

De brexit: een uitstap met veel gevolgen

brexit

Op 31 januari 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten: de brexit was een feit. Tot eind 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Unie, maar blijven de bestaande afspraken gelden.

Het Vlaams Parlement volgde de moeizame onderhandelingen en de impact van de brexit op het Vlaamse buitenlands beleid, de Europese relaties, de internationale samenwerking en de economie op de voet. Vlaanderen wordt immers zwaar getroffen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, de vierde handelspartner op het gebied van export. Terugkerende aandachtspunten waren een mogelijk akkoord voor het einde van de transitieperiode, de eventuele verlenging van die periode, het bereiken van een pakketakkoord, een gelijk speelveld, goede afspraken over de visserij en de impact op het herdenkingstoerisme in de Westhoek.

In de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme stonden vele vragen op de agenda, naast de systematische voortgangsrapportages door de minister-president en gedachtewisselingen, ook met de Britse ambassadeur Martin Shearman en de Leuvense hoogleraar Hylke Vandenbussche. Daarvoor werden ook telkens de leden van de andere betrokken commissies uitgenodigd.

Tijdens zijn EU-verslagmomenten ging Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, ook telkens in op de brexitonderhandelingen. Op 21 september 2020 gaf de EU-onderhandelaar Michel Barnier een laatste stand van zaken in een besloten zitting tijdens een gedachtewisseling met de commissieleden.

Ook in de plenaire vergadering was er regelmatig aandacht voor de brexit, via actuele vragen en de goedkeuring op 11 december 2019 van een brexitresolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de (post)brexitstrategie.

 

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over de strategie van Flanders Investment & Trade (FIT) voor het aantrekken van buitenlandse investeringen in het kader van de brexit (25 september 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister Ben Weyts over het dalende aantal Britse toeristen in Vlaanderen ten gevolge van de verwachte brexit (25 september 2019)

Herbekijk de vraag om uitleg en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de voorbereiding van Vlaanderen op de naderende brexit (22 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag  

 • Actuele vraag aan minister-president Jan Jambon over economische maatregelen in het kader van de brexit (23 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over het uitstel van de brexit (5 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Beleidsnota over de gevolgen van de brexit en toerisme van Toerisme Vlaanderen (19 november en 3 december 2019)

Lees de beleidsnota

Herbekijk de bespreking en lees het verslag van 19 november 2019 en 3 december 2019

 • Voorstel van resolutie betreffende het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over de (post)brexitstrategie (11 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister-president Jan Jambon over de Vlaamse brexitstrategie en de verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk (18 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de brexit met minister-president Jan Jambon, Brits ambassadeur Martin Shearman en Hylke Vandenbussche (10 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment over de Europese ministerraden van februari tot en met mei 2020 met Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (26 mei 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de brexit met minister-president Jan Jambon – voortgangsrapportage (9 juni 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Verslagmoment over de Europese ministerraad van 19 juni 2020 met Axel Buyse, algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (23 juni 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de brexit met minister-president Jan Jambon (15 september 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

 • Gedachtewisseling in besloten zitting over de brexit met Michel Barnier (21 september 2020)

Lees het verslag

Bekijk de foto’s van de besloten zitting

Scroll to top