Search in Vlaams Parlement

De bossen van Vlaanderen

natuur bos

De boskaart had als doel de meest kwetsbare waardevolle bossen van Vlaanderen te beschermen. Nadat deze op 22 mei 2017 werd afgevoerd, bleef de toestand van de bossen op de agenda van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn in het zittingsjaar 2017-2018. Zo waren er vragen naar de evolutie van het bosareaal in Vlaanderen. Er vond een hoorzitting plaats over de methodiek om dit bosareaal te meten: op een automatische wijze met luchtfoto’s ondersteund (de Boswijzer), of door manuele vaststellingen ( de Bosinventaris). Ook bleven er vragen rijzen naar de mechanismen om ontbossing tegen te gaan en bebossing te bevorderen.

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces op 20 juli 2018, kwam de Vlaamse Regering tot een akkoord voor een nieuwe beschermingsregeling voor de meest kwetsbare waardevolle bossen van Vlaanderen, ter vervanging van de boskaart. De bespreking van deze nieuwe decretale regeling staat op de planning van het laatste zittingsjaar. 

Lees en herbekijk

Scroll to top