Search in Vlaams Parlement

Coronapandemie en vaccinatiecampagne

corona en welzijn

Dat de coronapandemie ook in het zittingsjaar 2020-2021 het beleidsveld Gezondheid overheerste, mag niet verbazen. Wie zich door alle mondeling gestelde vragen over de pandemie worstelt, zal evenwel enkele grote lijnen opmerken, waaruit toch een zekere hoop op een andere toekomst gepuurd kan worden. Het valt op dat het aantal vragen over corona vanaf december 2020 wat begon af te nemen. Sinds januari 2021 ging de aandacht in toenemende mate naar het vaccinatiebeleid en er werden ook al een beperkt aantal voorzichtige stappen gezet naar een andere toekomst, met een voorstel van resolutie over een proactieve strategie voor de beheersing van het coronavirus vanaf de zomer van 2021.

Naast het vaccinatiebeleid waren contactopsporing, bronopsporing en de corona-app andere belangrijke deelthema’s die het hele zittingsjaar geregeld onder de aandacht kwam. De woonzorgcentra waren een ander blijvend aandachtspunt. De eerste coronagolf sloeg in het voorjaar van 2020 immers bijzonder hard toe in de Vlaamse woonzorgcentra, getuige de talrijke te betreuren slachtoffers en het feit dat de bewoners wekenlang in isolatie moesten doorbrengen. Minister Wouter Beke werd in de loop van het zittingsjaar dan ook geregeld ondervraagd over het bezoekrecht in de woonzorgcentra.

Herbekijk en lees

 1. Vragen en interpellaties over de woonzorgcentra

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (6 oktober 2020)
  • van Lorin Parys over de coronateststrategie in woonzorgcentra
  • van Hannes Anaf over het bezoekrecht in woonzorgcentra

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Interpellaties aan minister Wouter Beke (13 oktober 2020)
  • van Lise Vandecasteele over de uitspraken van minister Wouter Beke in de Panoreportage over mondmaskers
  • van Jeremie Vaneeckhout over het mondmaskertekort in de woonzorgcentra
  • van Immanuel De Reuse over de verklaringen van de minister in de Panoreportage 'De grote maskerade' over het tekort aan mondmaskers

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (10 november 2020)
  • van Lorin Parys over de actuele situatie in de woonzorgcentra met betrekking tot het coronavirus
  • van Freya Saeys over het stijgende aantal coronabesmettingen in woonzorgcentra

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke over het bezoekrecht in woonzorgcentra (20 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Wouter Beke over het heropstarten van preventief testen in woonzorgcentra (20 november 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Suzy Wouters aan Wouter Beke over de impact van coronatesten op de betaalbaarheid van woonzorgcentra (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Wouter Beke over de luchtkwaliteit in woonzorgcentra (12 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Lise Vandecasteele aan Wouter Beke over de overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra tijdens de tweede coronagolf (19 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Wouter Beke over de mondmaskerplicht in woonzorgcentra (26 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan Wouter Beke (2 februari 2021)
  • van Katrien Schryvers over het respecteren van het bezoekrecht in woonzorgcentra
  • van Freya Saeys over het bezoekrecht in woonzorgcentra

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (23 februari 2021)
  • van Lorin Parys over de bezoekregeling in de woonzorgcentra bij vergevorderde coronavaccinatie
  • van Katrien Schryvers over de afdwingbaarheid van het bezoekrecht in woonzorgcentra
  • van Immanuel De Reuse over de versoepelingen van het bezoekrecht in de woonzorgcentra
  • van Freya Saeys over de coronaversoepelingen voor de woonzorgcentra

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (9 maart 2021)
  • van Lorin Parys over de corona-inspecties in de woonzorgcentra
  • van Hannes Anaf over de toezichtsronde bij de woonzorgcentra van Zorginspectie
  • van Katrien Schryvers over de aandacht van woonzorgcentra voor de preventie van infecties

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (20 april 2021)
  • van Lorin Parys over de voorbereiding van de woonzorgcentra op een eventuele nieuwe pandemie
  • van Stefaan Sintobin over een enquête waaruit blijkt dat een op de vijf woonzorgcentra zich onvoldoende voorbereid voelt op een nieuwe pandemie
  • van Katrien Schryvers over de voorbereiding van de woonzorgcentra op een mogelijke nieuwe pandemie en over de evolutie van de bezetting

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (11 mei 2021)
 • van Immanuel De Reuse over de bezoekersregeling in de woonzorgcentra
 • van Katrien Schryvers over de opvolging van het bezoekrecht in de woonzorgcentra, in het licht van de coronacrisis

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 1. Vragen om uitleg en gedachtewisselingen over de vaccinatiecampagne

 • Vraag om uitleg van Maaike De Rudder aan minister Wouter Beke over het vaccin tegen het coronavirus (13 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke over het vernieuwde advies van de Hoge Gezondheidsraad over vaccinatie bij zwangere vrouwen (1 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (1 december 2020)
  • van Freya Saeys over de verspreiding van fake news over COVID-19 via folders
  • van Freya Saeys over de scepsis van huisartsen tegenover het COVID-19-vaccin
  • van Immanuel De Reuse over de resultaten van de bevraging in de Artsenkrant en het scepticisme bij huisartsen tegenover de coronavaccinatie
  • van Jeremie Vaneeckhout over de vaccinatiestrategie en de rol van artsen

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (5 januari 2021)
  • van Elke Sleurs over de stand van zaken van de opmaak van een coronavaccinatiecrisisplan
  • van Elke Sleurs over de registratie en follow-up van gevaccineerde personen in Vaccinnet in het kader van de coronavaccinatie
  • van Lorin Parys over de coronavaccinatie in woonzorgcentra
  • van Lorin Parys over het starten van de vaccinatie in de woonzorgcentra
  • van Freya Saeys over de aanpassing van de vaccinatiestrategie
  • van Jeremie Vaneeckhout over de impact van nieuwe COVID-19-varianten op de Vlaamse coronastrategie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (12 januari 2021)
  • van Freya Saeys over de coronavaccinatoren
  • van Katrien Schryvers over de gevolgen van vaccinaties op de bezoekregelingen in de woonzorgcentra
  • van Hannes Anaf over de versnelling van de uitrol van de coronavaccinatie in de woonzorgcentra
  • van Maaike De Rudder over de vaccinatiestrategie
  • van Immanuel De Reuse over de verdere uitrol van de coronavaccinatie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Bespreking van het verzoekschrift tot vrije keuze van COVID-19-vaccin (22 juni 2021)

Herlees het verslag

 1. Vragen en interpellaties over contactopsporing

 • Vraag om uitleg van Immanuel De Reuse aan Wouter Beke over contactopsporing en inzichten rond brononderzoek (13 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Ilse Malfroot aan Wouter Beke over de doeltreffendheid van de COVID-19-contactopvolging

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (29 oktober 2020)
  • van Freya Saeys over gebruik van sms door het centraal contactcentrum om hoogrisicopatiënten te informeren over een mogelijke besmetting
  • van Lorin Parys over het opschalen van de contacttracing
  • van Jeremie Vaneeckhout over de impact van het grote aantal positieve coronatests op de contactopsporing
  • van Immanuel De Reuse over de Vlaamse coronasneltesten en de app Coronalert

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Hannes Anaf aan Wouter Beke over de verlenging van het contract voor de contactopsporing in het licht van de coronacrisis (29 oktober 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Immanuel De Reuse aan Wouter Beke over de lokale contactopsporing en het lokale brononderzoek in het licht van de coronacrisis (20 november 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg en interpellatie aan minister Wouter Beke (16 december 2020)
  • van Freya Saeys over de bronopsporing van coronabesmettingen
  • van Jeremie Vaneeckhout over de motivatiegraad voor de opvolging van de coronamaatregelen
  • van Hannes Anaf over de bronopsporing bij de bestrijding van het coronavirus
  • van Elke Sleurs over de optimalisering van de bronopsporing bij coronabesmettingen
  • van Stefaan Sintobin over de aanhoudende problemen in verband met de effectiviteit van de contactopsporing

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan Wouter Beke over de contactopsporing en de handhaving in het kader van de nieuwe varianten van het coronavirus (19 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (26 januari 2021)
  • van Hannes Anaf over de financiering van de lokale contactopsporing
  • van Freya Saeys over de lokale contactopsporingscentra

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Lise Vandecasteele aan Wouter Beke over de contactopsporing in het licht van de derde coronagolf en de communicatie daarover (2 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Interpellaties aan minister Wouter Beke (22 februari 2021)
  • van Lise Vandecasteele over de werking van en aanbesteding voor het Vlaamse contactonderzoek
  • van Jeremie Vaneeckhout over de ontluisterende reconstructie van de opstart en uitrol van de Vlaamse contactopsporing in Pano
  • van Hannes Anaf over de problemen met de contactopsporing, naar aanleiding van de Panoreportage
  • van Immanuel De Reuse over de forse kritiek op het Vlaamse contactonderzoek geformuleerd in de Panoreportage 'Het spoor bijster'

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Wouter Beke (16 maart 2021)
 • van Lorin Parys over de contactopsporing
 • van Katrien Schryvers over het gebruik en de promotie van de app Coronalert

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg van Hannes Anaf aan Wouter Beke over de verlenging van de samenwerking met het Consortium Contactopsporing (11 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Hoorzittingen over de toekomst van het contactonderzoek (12 mei 2021)

Herbekijk de hoorzitting en lees het verslag

Voorstel van resolutie

 • Voorstel van resolutie over een proactieve strategie voor de beheersing van het coronavirus vanaf de zomer van 2021 (29 juni 2021)

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top